Navigation

Faget navigation sigter imod, at du kan bestå, den teoretiske prøve som hører til Duelighedsbeviset i Sejlads.                   

Du bliver undervist i, at finde vej, når du er ude på vandet. Du lærer om søsikkerhed, regler for færdsel, lanterneføring etc.

Lærer på faget er Laurids Jensen og Peter Lindum.

Du kan sagtens vælge faget uden at vælge et sejladsfag – hvis du tager Hobie Cat-sejlads som idrætsfag, eller Sejlads som Specialefag, kan du kombinere med navigation og få hele Duelighedsbeviset.

Hvornår?

Navigation kan vælges forårets 2. periode og efterårets 1. periode.