Sportsmassør

Er du interesseret i hvordan kroppen hænger sammen og lære at undersøge og behandle?

Så er sportsmassør lige et fag for dig!

Vi vil kombinere undervisningen med teori og praksis, samt inddrage relevante cases.

Undervisningen vil være 1/3 dele teori og 2/3 praktisk.

Teoretisk vil du lære om:

  • Anatomi (kroppens opbygning med muskler og knogler)
  • Fysiologi (Fokus på kredsløb, nerver og skadesforståelse)
  • Cases om relevante idrætsskader
  • Almen teori om kommunikation, det hele mennesker, kropssprog, blufærdighed mm.
  • Behandler rollen (motivation og relation)

 

Praktisk vil du lære om:

  • Forskellige undersøgelsesgreb
  • Palpation (mærke vævstyper)
  • Massage teknikker
  • Forbyggende øvelsesteori

Der vil være lektier svarende til en halv time om ugen.

Når teori og praktisk bliver sat sammen som en helhed, vil du have en stor forståelse for hvordan du skal undersøge for idrætsskader, opbygge og sammensætte en behandling, og kommunikere og videre formidle til den skadede hvorfor skaden evt. er opstået og hvordan den bedst muligt kan behandles. Faget er et introkursus i sportsmassage, som du får et bevis på.

Hvornår?

Sportsmassør er et interessefag og kan vælges  i alle perioder.