Sportsmassør

Med faget sportsmassør på IHS bliver du uddannet fysioterapeutisk sportsmassør.
Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde som massør, både inden for sport og wellnessområdet og samtidig er det et godt supplement til en trænerfunktion.

Kursusindhold

I faget opnår du viden om anatomi og fysiologi, hvilket kan være en stor hjælp til dit videre studieforløb, hvis du gerne vil læse til fysioterapeut, ergoterapeut, idrætslærer eller læge.

Helt specifikt giver uddannelsen dig kendskab til relevante musklers hæfte, udspring og funktion samt en forståelse af massagens virkning både på raske og skadede muskler.
Teoriemner, cases og massage er derfor ikke kun relateret til almindelige gener i bevægeapparatet, men også til typiske idrætsskader.

Færdigheder

Efter at du har afsluttet faget, vil du kunne lave en fysiurgisk massage af hele kroppen og af et specifikt område. Din kunnen bliver således et praktisk redskab til at afhjælpe eller forebygge trætte og ømme muskler.

Struktur

Du vil gennemgå et intensivt forløb som vil bestå af 1/3 teori og 2/3 praksis om ugen.

Vi vil kombinere undervisningen med teori og praksis, samt inddrage relevante cases.

Teoretisk vil du lære om: 

  •  Anatomi (kroppens opbygning med muskler og knogler) 

  • Fysiologi (Fokus på kredsløb, nerver og skadesforståelse) 

  • Cases om relevante idrætsskader 

  • Almen teori om kommunikation, det hele mennesker, kropssprog, blufærdighed 

  • Behandler rollen (motivation og relation) 


Praktisk vil du lære om: 

  • Forskellige undersøgelsesgreb 

  • Palpation (mærke vævstyper) 

  • Massage teknikker 

  • Forbyggende øvelsesteori 

Der vil være lektier svarende til en halv time om ugen.

På skolen er der brikse til rådighed så du og dine højskolekammerater kan øve jer i fritiden.
Det er vigtigt at få øvet i fritiden og kurset kræver derfor en arbejdsindsats ud over de skemalagte timer, som ligger i interessefagsblokken.

Når teori og praktik bliver sat sammen som en helhed, vil du have en stor forståelse for hvordan du skal undersøge idrætsskader, opbygge og sammensætte en behandling, og kommunikere og videre formidle til den skadede hvorfor skaden evt. er opstået og hvordan den bedst muligt kan behandles. Faget bliver afslutte med en teoretisk og praktisk prøve, hvor der vil være rigtige cases ude fra sportsverdenen.

Du vil få et diplom med beskrivelse af hvilke kvalifikationer du har opnået.

Se vores rejsemål

Alperne

Tanzania / Zanzibar

Island

Kreta

 

Hvornår?

Sportsmassør er et interessefag og kan vælges  i alle perioder.