Støttemuligheder

Økonomisk støtte til dit højskoleophold:

Kommunestøtte:

Enkelte kommuner yder et mindre tilskud afhængigt af din økonomiske situation. 

SDU:

Tilhører du det danske mindretal i Sydslesvig, kan du søge legater eller støtte hos SDU (Sydslesvigs Danske Ungdom). 

Nedsat elevbetaling:

IHS kan i særlige tilfælde yde økonomisk støtte til en elev. Det kræver, at du sender en motiveret ansøgning vedlagt din årsopgørelse eller anden dokumentation for, at du har svært ved at betale et helt ophold.

Ved særlige omstændigheder kan vi reducere skolepengene til halvdelen af minimumssatsen, svarende til ca. 600kr. pr. uge. Dette kræver en nøjere anvisning og dialog med IHS.

Unge uden kompetencegivende uddannelse:

Hvis du ikke har en kompetencegivende uddannelse ud over 10. klasse, kan du søge om nedslag i den ugentlige betaling. Send en mail med din ansøgning til admin@ihs.dk

Vejledningsindsatsen på IHS

Som elev på IHS vil du får du tilbudt individuel vejledning gennem højskoleopholdet – både af ”uformel” karakter i form af den gode samtale, der altid har haft fine vilkår i vores læringsmiljø, men også af mere struktureret karakter.  

Således vil vi, hvis du ønsker det, beskæftige os med din personlige og idrætsfaglige udvikling. Derudover vil der også være mulighed for at drøfte dit fremtidige studie- og erhvervsvalg efter højskolen. Lærere og forstander står til din disposition for formelle og uformelle snakke.

Det betyder at der er afsat tid, hvor du sammen med en lærer, får mulighed for at se på din fortsatte udvikling. I 1. samtale forbereder du dig ud fra et omdelt skema, hvor vi beder dig reflektere over dine hidtidige uddannelsesplaner, idrætserfaringer/karrierer og dine bevæggrunde for at tage på højskole.   

I praksis har vi en 1. vejledningssamtale inden for den 1. uge af dit højskoleophold. Det er din kontaktgruppelærer, der tager samtalen med dig. Under dit højskoleophold vil du på det ugentlige kontaktgruppemøde blive introduceret for forskellige øvelser og opgaver, som har relevans for din refleksion over højskoleopholdet, og dit studie- og erhvervsvalg efter højskoleopholdet. I den forbindelse får vi på opholdet besøg af Studievalg Syd, som led i stud
ieforberedende aktiviteter på IHS. Skolens lærere holder også oplæg, hvor de fortæller om deres valg i livet, med særligt fokus på deres uddannelsesvalg.

I slutningen af dit ophold bliver du præsenteret for muligheden for at skrive en kompetencebeskrivelse, hvor fokus ligger på de kommunikative-, selvledelse- og lærings-, sociale kompetencer. Dette sker i samråd med en tildelt lærer. Det er et stykke arbejde, der ligger op til refleksion og perspektivering af dit højskoleophold. Især ovenstående kompetencer bliver prioriteret, da vi mener at det er disse kompetencer du særligt bliver udfordret på under dit højskoleophold.     

Studieforberedende fag og vejledningsindsatsen på IHS

På IHS kan du tage en række fag, som stiller dig stærkere i forhold til din videre uddannelse. 

Lærer

Med en instruktøruddannelse eller som elev på ledelsesakademiet får du stor erfaring med at undervise grupper af børn, unge og voksne. 
Det kan du bruge direkte i arbejdet som lærer, og samtidig kan det give merit for ½-1 år af den 5-årige læreruddannelse på Den Frie Lærerskole. 

Fysioterapeut

Vil du læse til fysioterapeut, er faget IHS-sportsmassør et godt fag at tage i løbet af dit højskoleophold.

Idræt

Faget IHS 360 indoor giver dig en indføring i forskellige idrætsdiscipliner, og det har fokus på universiteternes optagelsesprøve.

Idrætsstudiet

Du kan også vælge et idrætsfag med træneruddannelse og få træningslære og undervisningserfaring. 

Har du spørgsmål til sportsmassør eller IHS 360 indoor og outdoor kan du kontakte Rasmus Møller Nielsen på mail rmn@ihs.dk.

Legatbogen – legater til højskoleophold

Bogen er et register over alle de fonde og legater man kan søge i Danmark. Vi drømmer om at gøre legatsøgning nem og effektiv og håber på at det bliver det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde. Vores søgemaskine er gratis og er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet. 

Her er linket til hjemmesiden: https://www.legatbogen.dk/

Dagpenge med på højskole

Se mere om dine muligheder her.

Ved afbrudt skoleophold

Elever, der efter eget ønske rejser fra skolen i kursusperioden eller bliver bortvist/hjemsendt, må betale fuld pris indtil dette tidspunkt, samt yderligere 4 uger.

Pitstop 

En mulighed for dig økonomisk støtte. Er du godt i gang med din videregående uddannelse, men er blevet i tvivl om det er den rigtige uddannelse, eller måske eksamens- og læsepresset er blevet for stort. Så er pitstop en oplagt mulighed for dig. Som pitstop-elev på IHS har du valgt en pause fra eksamensræset, og i stedet valgt en hverdag fyldt med spændende fag, aktiviteter og rejser, der udvikler og udfordrer dig på en helt anden måde.

Skriv til administrationen på admin@ihs.dk og fortæl kort:
Hvem du er, hvilken uddannelse du er i gang med, og hvorfor du har brug for en pause på IHS.

Når du får svar, tilmelder du dig på normal vis. Du skal blot huske at skrive “pitstop” i kommentarfeltet.
Du får en rabat på kr. 300,- pr. uge. som pitstop-elev.

 

IHS modtager unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ og 25 år under den såkaldte mentorordning.   

Skolen har 2 lærere uddannet i FFD regi til at tage ansvaret og kontakten for mentoreleverne. Hver lærer må max. tage 4 elever. Der er typisk mellem 2-4 mentor elever på et ophold.

I samarbejde med din mentor udarbejder du en aftale for dit forløb på højskolen. Mentorlæreren er med fra dit første møde med skolen og til kontakten tilbage til dit bagland. Der vil blive afholdt faste ugentlige møder, opfølgende samtaler på indsatsområder, samt samtaler ved akut behov. Ved afslutning af opholdet laves en evaluering af opholdet, og kontaktpersoner bliver inddraget i det videre forløb.’

Mentorarbejdet er:

  • støtte og vejledning i forhold til at opnå de mål, der står i din uddannelsesplan
  • at skabe struktur for opholdet
  • at skabe øget afklarethed omkring fremtidigt uddannelsesvalg
  • at sætte fokus på idræt, kost og sundhed  
  • at arbejde med dit selvværd og selvtillid
  • at stå til rådighed for akutte samtaler
  • at sørge for at du får de bedste vilkår for et godt højskoleophold