Bliv fortsætter på IHS

Et halvt år mere på Idrætshøjskolen Sønderborg

Fortsæt et halvt år mere på Idrætshøjskolen Sønderborg og bliv fortsætter på IHS. Hvert år vælger nogle af eleverne at forlænge deres ophold og blive fortsættere på det efterfølgende ophold, hvor de bringer kulturen og stemningen fra IHS videre og viser vejen for de nye elever. Som fortsætter deltager du i Ledelsesakademi for øvede (LAØ), hvor du kan udvikle dine ledelsesevner, tage ansvar og medvirke til meningsfulde aktiviteter for elever, gymnasier og virksomheder.

På Ledelsesakademiet får du mulighed for at lære at agere som leder gennem praktisk erfaring og teoretisk undervisning, der kobles sammen med personlig feedback. Du vil være en del af en mindre gruppe, hvor I sammen arrangerer aktiviteter for skolens elever og gæster, hvilket bidrager til din personlige udvikling som leder og menneske.

 

Gruppedynamik og fællesskab

Som en del af Ledelsesakademiet har du også en særlig rolle i at skabe en god kultur og trivsel på skolen, hvor du bidrager til at styrke fællesskabet. Derudover vil du hjælpe nye elever med at falde til på højskolen og tage initiativer til aktiviteter, der fremmer fællesskabet.

Rammerne for fortsætterne

Når du nærmer dig afslutningen af dit første ophold, vil forstanderen præsentere muligheden for at fortsætte på IHS og hvordan de to ophold adskiller sig fra hinanden. Det er en god ide at betragte det som to forskellige ophold, hvor nye stjernestunder opstår, når nye elever træder ind ad døren.

Bliv en bedre leder på ledelsesakademiet

På Ledelsesakademiet vil du få forskellige værktøjer præsenteret til at udvikle dine ledelsesevner og selvindsigt. Gennem coaching og undervisning i bl.a. adfærdsprofilering, teamdynamik, samarbejde og kommunikation vil du lære at lede dig selv og andre på en effektiv måde. Derudover vil du få mulighed for at anvende forskellige ledelsesmetoder og øve dig i at give feedback samt håndtere konflikter og samarbejde på tværs af forskellige målgrupper.

Udover ledelsesaspektet beskæftiger Ledelsesakademiet sig også med teambuilding, innovation og eventplanlægning. Du vil lære om projektstyring og afvikling af events både på og uden for skolen, hvilket vil være en integreret del af faget. På den måde får du en helhedsorienteret tilgang til ledelse og udvikling, som vil ruste dig til fremtidige udfordringer som leder og bidragsyder til et stærkt fællesskab.

Læs mere om ledelse akademiet her

Book en rundvisning/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/