Fællesfag

Se vores brede udvalg af fællesfag

Fællesfagene kan være af meget forskellige karakter, men de har alle et formål om at styrke fællesskabet på skolen på hver sin vis. Når man skal forholde sig til så mange mennesker på samme tid, så er det vigtigt at have nogle fælles oplevelser, hvor man kan knytte bånd med dem man ikke bor på samme gang med, eller har fag sammen med. Nogle gange er alle elever samlet, og andre gange er de opdelt i nogle mindre grupper, for at styrke de tættere relationer. Timerne kan både være oplysende i form af foredrag og faglige temadage, men det kan også være idræt, sang eller sociale arrangementer.

Udover det fællesskabende, så har nogle af timerne også til formål at styrke den daglig gang på skolen, hvor eleverne kan påvirke elementer af deres højskoleophold ved at engagere sig i udvalg, til kontaktgruppemøder og på skolemødet.

Modsat de andre fag, så er fællesfag ikke noget du skal vælge, da alle deltager i fællesfagene.

Fagudbuddet ændrer sig løbende, da vi tager hensyn til årstid, undervisere og elevantal.
Vi bestræber os på at få alle 1. prioriteter, men vi kan desværre ikke garantere det – derfor er din 2. og 3. prioritet også vigtig.

Fællesdans/ fællesidræt

Kontaktgruppemøde

Foredrag

Morgensang

Skolemøde

Sang / Elevfordrag

Fællesaften

Nyhedstimen

Morgensamling

Livsværdier