Fællesfag

Se vores brede udvalg af fællesfag

Her kan du vælge et fag, som lige er noget for dig.
Specialefaget er det fag der fylder mest i dit skema og som du virkelig kan dygtiggøre dig inden for. 

De forskellige fag udbydes på forskellige tidspunkter af året, i hhv. 1. og 2. periode – hvilken periode vil fremgå under hvert enkelt fag.
Træf et sikkert valg eller kast dig ud i noget nyt! 

OBS:
Der kan forekomme ændringer i fagudbuddet og pladser i hvert fag, da vi tager hensyn til årstid og elevantal.

Fællesdans/ fællesidræt

Kontaktgruppemøde

Foredrag

Morgensang

Skolemøde

Sang / Elevfordrag

Fællesaften

Nyhedstimen

Morgensamling

Livsværdier