Førstehjælp

Faget førstehjælp på IHS tager udgangspunkt i faget ”Førstehjælpere med særligt ansvar” som udstedes under Dansk Førstehjælp.

Hvis du vælger faget førstehjælp, får du bevis på din deltagelse i faget efterfølgende, såfremt du har deltaget aktivt i timerne.

Kurset består af:

  • Førstehjælp ved hjertestop

  • Førstehjælp ved ulykker

  • Førstehjælp ved blødninger

  • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger

  • Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

  • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader


BLIV EN SUPERHELT – Førstehjælp redder liv!

Der er 3 gange så stor chance for at overleve et hjertestop, hvis der udføres livreddende førstehjælp inden ambulancen når frem. Man ved aldrig hvornår man får brug for det, så selvom man har været på kursus tidligere, så er det nogle færdigheder der skal trænes og holdes ved lige.

Det kan måske være med til at redde dine venner og familie, hvis ulykken er ude.

Case-baseret rollespil

Det er slut med PowerPoint-præsentationer, og kedelig førstehjælpsundervisning, så alt undervisning bliver case-baseret rollespil.

Du lærer bedst førstehjælp ved at udfører det i praksis.
Vi bruger skolens faciliteter og faremomenter, så scenarierne bliver realistiske og relevante.

Faget styrker samtidig dine evner til at håndterer stressende og uoverskuelig situationer, hvor der skal træffes beslutninger og handles hurtigt og effektivt i samarbejde med andre eller alene.

Hvornår?

Førstehjælp kan vælges forårets 2. periode og efterårets 1. periode.

Hvad?

En funktionsuddannelse, som henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der gar behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.

Book en rundvisning/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/