Almene fag

Se vores brede udvalg af almene fag

I denne fagblok er den demokratiske dannelse i fokus. Vi debatterer og perspektiverer på centrale emner der vedrører os alle.
Fagene vil udfordrer din forestilling om både dig selv og din omverden. Vi gør os umage med, at sætte fokus på aktuelle emner og problemstillinger der er oppe i tiden.

De forskellige fag udbydes på forskellige tidspunkter af året, i hhv. 1. og 2. periode – hvilken periode vil fremgå under hvert enkelt fag.

OBS:
Der kan forekomme ændringer i fagudbuddet og pladser i hvert fag, da vi tager hensyn til årstid og elevantal.

Vores natur

           

           

          Ringe i vandet

           

           

Udsigt

Kulturklubben

Mød DK

Når jeg bliver stor

Social Dynamics

Ledelsesakademi
Begyndere & Øvet

Around Politics

Livsværdier

Mental Styrke

Kønsdebat

Filmland

Fokus

Kropskultur

Her har du alment fag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag