Vejledning og Mentorordning

Vejledning på Idrætshøjskolen Sønderborg

Som elev på IHS vil du får du tilbudt individuel vejledning gennem højskoleopholdet – både af ”uformel” karakter i form af den gode samtale, der altid har haft fine vilkår i vores læringsmiljø, men også af mere struktureret karakter.

Således vil vi, hvis du ønsker det, beskæftige os med din personlige og idrætsfaglige udvikling. Derudover vil der også være mulighed for at drøfte dit fremtidige studie- og erhvervsvalg efter højskolen. Lærere og forstanderen står til din disposition for formelle og uformelle samtaler.

Det betyder at der er afsat tid, hvor du sammen med en lærer, får mulighed for at se på din fortsatte udvikling. I 1. samtale forbereder du dig ud fra et omdelt skema, hvor vi beder dig reflektere over dine hidtidige uddannelsesplaner, idrætsbaggrund, karrieremæssige erfaringer og dine bevæggrunde for at tage på højskole.

I praksis har vi en første vejledningssamtale inden for den første uge af dit højskoleophold. Det er din kontaktgruppelærer, der tager samtalen med dig. Under dit højskoleophold vil du på det ugentlige kontaktgruppemøde blive introduceret for forskellige øvelser og opgaver, som har relevans for din refleksion over højskoleopholdet, og dit studie- og erhvervsvalg efter højskoleopholdet. I den forbindelse får vi på opholdet besøg af Studievalg Syd, som led i studieforberedende aktiviteter på IHS. Skolens lærere holder også oplæg, hvor de fortæller om deres valg i livet, med særligt fokus på deres uddannelsesvalg.

Når du er halvvejs i dit højskoleophold, bliver der afholdt en midtvejssamtale, som tager udgangspunkt i den første samtale, men indholdet og emnerne kan sagtens have ændret sig i forhold til hvad der er relevant at rette fokus på.

I slutningen af dit ophold bliver du præsenteret for muligheden for at skrive en kompetencebeskrivelse, hvor fokus ligger på de kommunikative-, selvledelse- og lærings-, sociale kompetencer. Dette sker i samråd med en tildelt lærer. Det er et stykke arbejde, der ligger op til refleksion og perspektivering af dit højskoleophold. Især ovenstående kompetencer bliver prioriteret, da vi mener at det er disse kompetencer du særligt bliver udfordret på under dit højskoleophold.

 

Mentorordning for unge uden ungdomsuddannelse

IHS modtager unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ og 25 år under den såkaldte mentorordning.

Skolen har 2 lærere uddannet i FFD regi til at tage ansvaret og kontakten for mentoreleverne. Hver lærer må max. have 4 elever. Der er typisk mellem 2-4 mentorelever på et ophold.

I samarbejde med din mentor udarbejder du en aftale for dit forløb på højskolen. Mentorlæreren er med fra dit første møde med skolen og til kontakten tilbage til dit bagland. Der vil blive afholdt faste ugentlige møder, opfølgende samtaler på indsatsområder, samt samtaler ved akut behov. Ved afslutning af opholdet laves en evaluering af opholdet, og kontaktpersoner bliver inddraget i det videre forløb.

Mentorarbejdet er:

  • at støtte og give vejledning i forhold til at opnå de mål, der står i din uddannelsesplan.
  • at skabe struktur for opholdet
  • at skabe øget bevidsthed om fremtidigt uddannelsesvalg
  • at sætte fokus på idræt, kost og sundhed
  • at arbejde med dit selvværd og din selvtillid
  • at stå til rådighed for akutte samtaler
  • at sørge for at du får de bedste vilkår for et godt højskoleophold

 

Studieforberedende fag på IHS

På IHS kan du tage en række fag, som stiller dig stærkere i forhold til din videre uddannelse.

Fysioterapeut eller medicinstudiet

Vil du læse til fysioterapeut eller læse medicin, er faget sportsmassør et godt fag at tage i løbet af dit højskoleophold. Det giver et stærkt udgangspunkt i bevægeapparatets anatomi og funktion inden studierne starter.

Idrætsstudiet

Faget IHS 360 giver dig en indføring i forskellige idrætsdiscipliner, og den brede tilgang kan hjælpe dig til universiteternes optagelsesprøve på idrætsstudiet. Du kan også vælge fag som svømning eller forskellige boldspil, hvis du ønsker at styrke dine færdigheder i disse discipliner.

Læreruddannelsen

Hvis du vælger faget Idrætsprojekter og Frivillighed eller bliver elev på ledelsesakademiet får du stor erfaring med at undervise grupper af børn, unge og voksne. Det giver en god smagsprøve på livet som lærer og giver dig erfaring, som du kan bruge på studiet.

Psykologi

Få praktisk og teoretisk erfaring med psykologien i sociale dynamics, mental styrke eller livsværdier. Vi har fokus på at gøre det relevant og nærværende for højskoleelever, så gem de lange læsedage indtil du starter på studiet.

Fysisk test ved Forsvaret eller Politiet

Vil du søge ind ved forsvaret eller politiet, og ønsker du at forberede dig på den fysiske test? Så har vi det perfekte set-up. I fagene Fitness Performance, X-fitPuls og Fysisk Træning, får du den nødvendige styrke og fysiske kapacitet til at bestå prøven.

Book en rundvisning/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/