I denne fagblok er den demokratiske dannelse i fokus. Vi debatterer og perspektiverer på centrale emner der vedrører os alle.

 

Fagene udfordrer din forestilling om både dig selv og din omverden.

På Idrætshøjskolen Sønderborg gør vi os umage med, at sætte fokus på aktuelle emner og problemstillinger der er oppe i tiden.

De forskellige fag udbydes på forskellige tidspunkter af året - se mere under de respektive fag.

Der kan forekomme ændringer i fagudbuddet og pladser i hvert fag, da vi tager hensyn til årstid og elevantal.

Klik på et alment fag

 

Social Dynamics

I dette fag forsøger vi at udforske, udfordre og udvikle dine sociale kompetencer i de almindelige hverdagssituationer, som du møder i din dagligdag. Vi vil sætte fokus på de handlinger, vaner og mønstre, som du tager for givet og ikke registrerer når du omgås andre mennesker.

Vi kommer ikke med færdige løsninger på hvordan du forbedre dine sociale kompetencer, men vi placerer dig i situationer, hvor du alene eller i fællesskab med andre vil skulle agere alene baseret på din situationsfornemmelse. Ofte handler vi ikke rationelt, men på baggrund af vaner, som vi er opdraget med og trygge ved. Vi ønsker at bryde jeres vaner og facader med en række social-psykologiske eksperimenter, der sætter jeres valg og handlinger på spidsen i håber om at I får mere selvindsigt i jeres måde at være sammen med andre og dermed øger jeres situationsfornemmelse.

Undervisningen er meget praksisnær og der undervises efter devisen Learning by Doing. Faget er bogstavelig talt et eksperiment og I er forsøgskaninerne! Undervejs vil I også skulle udfører sociale eksperimenter på fremmede, og opfinde jeres egne eksperimenter og undersøgelser.

Vi vil gerne holde kortene tæt til kroppen, så vi bedre kan overraske jer, men følgende emner vil bl.a. være en del af undervisningen: Førstehåndsindtryk, comfortzone, vaner, tillid, fordomme, situationsfornemmelse.

Du kan vælge Social Dynamics i alle vores perioder

Her har du Social Dynamics

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Fællesidræt
Lærermøde
13.30 - 15.30
7.15 - 7.50 Morgenmad
Morgensang
8.00 - 8.15
Lærermorgensamling
8.00 - 8.30
Morgensang
8.00 - 8.15
Elevmorgensamling
8.00 - 8.30
Nyhedstimen
8.00 - 8.30
Fællesidræt
8.20 - 9.30
Elevforedrag
8.35 - 10.05
Almen fag
Almenfag
8.20 - 10.20
8.35 - 11.55
Interessefag
Livsværdier
10.00 - 11.55
Rengøring
10.25 - 11.55
Sportsmassør
12.00-12.15 Daglig rengøring (onsdag kl. 12.15)
12.00-12.45 Frokost (onsdag kl. 12.15)
8.35 - 11.55
Kontaktgruppemøde
10.30 - 11.10
Skolemøde
11.15 - 12.10
Specialefag
13.30 - 15.30
Specialefag
Idrætsfag
13.30 - 15.00
17.45 - 18.30 Aftensmad
13.30 - 15.30
Specialefag
13.30 - 15.00
Idrætsfag
18.30
19.30
Fællesaften/Foredrag
Rengøring
18.30
Rengøring