Vores natur

Vores natur

I højskolefaget VORES NATUR vil vi skabe en stærkere relation til naturen. Du får øjnene op for, hvad naturen betyder for os, og hvad vi kan bruge naturen til. Du vil blive klogere på klima, bæredygtighed, og du vil få kendskab til forskellige dyr og planter. Vi skal ud i naturen, og vi skal finde ud af, hvordan og hvorfor vi bør beskytte den!

Naturoplevelser med højskolen

Du får et tilhørsforhold til naturen, når du bruger den. Først når du oplever, hvad naturen kan give af gode oplevelser, forstår du rigtigt, hvorfor det er så vigtigt at passe på den. Derfor skal vi ud i naturen, lære den rigtigt at kende og blive gode venner med den. Du skal blandt andet på sanketur og blive bedre til at kende forskel på forskellige svampe, planter og dyr.

 

Bæredygtighed i natur- og miljøbeskyttelse

Bevarelse af biodiversitet er afgørende for vores planet, og bæredygtig levevis spiller en central rolle i denne sammenhæng. Bæredygtighed reducerer ødelæggelse af levesteder og trusler mod dyre- og plantearter, hvilket bidrager til bevarelsen af den biologiske mangfoldighed. Bæredygtighed understøtter økosystemernes funktion og sundhed ved at sikre, at de kan opretholde vitale tjenester som vandrensning, bestøvning af planter og klimaregulering. Desuden er bevarelse af økosystemer en direkte følge af bæredygtige praksisser.

Faget kan bidrage til at øge bevidstheden om vigtigheden af naturbeskyttelse ved at dele viden, engagere sig i dialog og opmuntre til at træffe bæredygtige livsstilsvalg. Samlet set kan selv små handlinger have en positiv indvirkning på naturen og bidrage til dens beskyttelse for fremtidige generationer.

Bæredygtig livsstil efter højskole

Vi har fokus på, at man efter at have deltaget i faget har mulighed for at få flere gode og bæredygtige naturoplevelser. At støtte og deltage i lokale miljøinitiativer og naturbevaringsprojekter er en måde, hvorpå man som privatperson kan bidrage til beskyttelse af naturen. Dette kan omfatte frivilligt arbejde i lokale naturreservater, deltagelse i strandrensninger eller støtte til organisationer, der arbejder for miljøbeskyttelse.

Book en rundvisning/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/