Idrætsprojekter

& frivillighed

Idrætsprojekter

I dette fag skal eleverne udføre et idrætsprojekt/event/forløb for en given målgruppe. Man bliver introduceret til en værktøjskasse, der bidrager til at styre processen fra ide til virkelighed. Samarbejdet i forberedelsen og udførelsen sætter de teoretiske begreber i spil, og eleverne får derved erfaring og personlig udvikling i en virkelig kontekst. Opgaven evalueres og sættes i perspektiv til deres fremtidige virke i livet/idrætslivet. Det personlige udbytte, er følelsen af at gøre noget for andre og blive gode til at tilrettelægge idrætsaktiviteter for andre.

Formål med faget:

Idrætshøjskolen ønsker at bidrage til, at eleverne får lyst til at gøre en indsats for idrætskulturen i Danmark. Det gør vi ved at sætte fokus på rollen som underviser/formidler og ved at snakke om, hvilke egenskaber det kræver. Her på faget får du de kompetencer, som gør, at du er i stand til at varetage rollen som frivillig træner/leder i en forening.

Hvordan planlægger man sin idrætsundervisning?

Du får adgang til de værktøjer der er nødvendige for at forberede dit projekt. Planlægning af idrætsundervisning/idrætsevent indebærer at tage hensyn til flere faktorer, herunder elevernes alder, færdighedsniveau, interesser, og de mål, du ønsker at opnå. Vi arbejder med progression og differentiering, så du tilpasser undervisningen til forskellige behov både i valg af aktiviteter og instruktioner. Dette kan omfatte at tilbyde forskellige niveauer af udfordringer eller alternative aktiviteter for elever med særlige behov.

Aktivitetsudvikling

At udvikle aktiviteter til idræt kræver kreativitet, viden om forskellige idrætsgrene, og en forståelse for elevernes behov og færdighedsniveauer. Du bliver introduceret til, hvordan du kan opfinde nye aktiviteter eller lave variationer af kendte aktiviteter.

Idrætskulturen i Danmark

Du introduceres desuden til idrætskulturen i Danmark, herunder idrættens to store organisationer, DGI og DIF. Idrætten spiller også en rolle i at skabe sammenhængskraft og samfundssind i Danmark. Gennem deltagelse i idræt opbygges sociale relationer og fællesskaber på tværs af forskellige baggrunde og geografiske områder. Frivillighed har en stor betydning for idrætskulturen i Danmark, så vi vil sætte fokus på, hvilke gode ledere/trænere/lærere du har haft i tidens løb, og hvordan ønsker du selv at fremstå som leder/træner. Vi ønsker at bidrage til, at flere unge ønsker at være frivillige.

Book en rundvisning/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/