Social Dynamics

Dette er faget for dig der ønsker at udforske, udfordre og udvikle dine sociale kompetencer i de almindelige hverdagssituationer. situationer som du helt naturligt møder i din dagligdag.

Sammen vil vi sætte fokus på de handlinger, vaner og mønstre, som du tager for givet og ikke nødvendigvis registrerer når du omgås andre mennesker. Vi kommer ikke med færdige løsninger på hvordan du forbedre dine sociale kompetencer, men vi placerer dig i situationer, hvor du alene eller i fællesskab med andre vil skulle agere, alene baseret på din situationsfornemmelse. Ofte handler vi ikke rationelt, men på baggrund af vaner, som vi er opdraget med og trygge ved. Vi ønsker at bryde dine vaner og facader med en række social-psykologiske eksperimenter, der sætter dit valg og handlinger på spidsen. Dette i håbet om, at du får mere selvindsigt i din måde at være sammen med andre og dermed øger din situationsfornemmelse.

Undervisningen er meget praksisnær og der undervises efter devisen Learning by Doing.
Faget er bogstavelig talt et eksperiment og I er forsøgskaninerne!
Undervejs vil du også skulle udfører sociale eksperimenter på fremmede, og opfinde egne eksperimenter og undersøgelser.

Vi holder kortene tæt til kroppen, så vi bedre kan overraske i faget, men følgende emner vil bl.a. være en del af undervisningen:

  • Førstehåndsindtryk
  • Comfort zone
  • Vaner
  • Tillid
  • Fordomme
  • Situationsfornemmelse.

Hvornår?

Social Dynamics kan vælges i forårets 1. periode og efterårets 1. periode.