Social Dynamics

Sociale dynamikker på højskole

Dette er faget for dig, der ønsker at udforske, udfordre og udvikle dine sociale kompetencer i helt almindelige hverdagssituationer. Det er situationer som du helt naturligt møder når du går på højskole, og som du derfor ikke kan komme udenom at forholde dig til. Vi er alle sociale væsener, men det betyder ikke at det altid er nemt at være social – ofte er det ret kompliceret. I dette fag får du indsigt i de sociale dynamikker, som hele tiden udspiller sig i og omkring dig på- og udenfor højskolen.

Sociale kompetencer: Bliv bedre til at begå dig i sociale sammenhænge

Sammen vil vi sætte fokus på de handlinger, vaner og mønstre, som mange tager for givet og ikke nødvendigvis registrerer, når man omgås andre mennesker. Vi kommer ikke med færdige løsninger på, hvordan du forbedrer dine sociale kompetencer, men vi placerer dig i situationer, hvor du alene eller i fællesskab med andre vil skulle agere, baseret på din umiddelbare situationsfornemmelse. Ofte handler vi ikke rationelt, men på baggrund af vaner, som vi er opdraget med eller følelser vi er trygge ved. Men er det altid hensigtsmæssigt?

Sociale eksperimenter

Vi ønsker at bryde de vaner og facader med en række socialpsykologiske eksperimenter, der sætter dine intuitive valg og handlinger på spidsen. Dette i håbet om, at du får mere selvindsigt i din måde at være sammen med andre mennesker på, og så du i fremtiden bedre kan handle i overensstemmelse med dine værdier og ønsker.

Indhold i undervisningen:

Vi holder kortene tæt til kroppen, der er nemlig også overraskelser i faget, men følgende emner vil bl.a. være en del af undervisningen:

  • Førstehåndsindtryk
  • Comfortzone
  • Vaner
  • Tillid
  • Fordomme
  • Situationsfornemmelse
  • Flirte / Dating
  • Selvtillid / Selvværd

 

Praksisnær undervisning

Undervisningen er meget praksisnær og der undervises efter devisen Learning by doing.
Faget er bogstavelig talt et eksperiment og du er en forsøgskanin! Undervejs vil du også skulle udføre sociale eksperimenter på fremmede, og opfinde egne eksperimenter og undersøgelser.

Book en rundvisning/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/