Volleyball

Volleyball på IHS er for dig som både ønsker at lære spillet at kende, eller at udvikle det til et højere niveau. 
Vi sørger for, igennem træningen, at dit tekniske niveau højnes, din fysik forbedres, og din taktiske forståelse udvikles.

Det sker igennem en sjov, udfordrende og intensiv træning, som indeholder:

  • Teknisk træning på alle niveauer

  • Taktisk træning – angreb og forsvar

  • Spilforståelse – fra hyggebold til systemer

  • Udvikling igennem sjove småspil, sekvenser og kamptræning

Alle er velkomne. Den daglige træning bliver tilrettelagt, så både begyndere og øvede får udfordringer. 

Vi indarbejder alle tekniske elementer gennem varierede øvelser og småspil, så du bliver teknisk velfunderet, samtidig med at du får indsigt i opbygning af tekniktræning.
I forløbet arbejder vi desuden i etablerede hold med teamudvikling og personlige fokuspunkter.

Forventninger

Volleyball kan både spilles som socialt hyggespil eller dyrkes som kampspil.
På IHS spilles det som hyggespil i fritiden, men i undervisningen arbejder vi med volleyball som kampspil, hvor samarbejde er en forudsætning, og personlige initiativer nødvendige.

Hvornår?

Volleyball kan vælges forårets 1. periode og efterårets 2. periode.