Vildmarksliv

l faget Vildmarksliv skal vi arbejde med nogle af de færdigheder, der kan være afgørende for om man kan overleve i vildmarken.

Vi praktiserer de basale færdigheder så som båltænding, madlavning og overnatning i naturen.

Til forskel fra faget friluftsliv, vil vi i højere grad arbejde med cases.

Hvad gør du for eksempel, hvis du er væltet i kano og har mistet din rygsæk?
Hvordan gør du det let at starte et bål igen, hvis du allerede én gang har haft ild?

Fagets indhold og struktur vil i høj grad komme til at bære præg af gruppens erfaringsniveau og engagement.

Der vil fra underviserens side være et stort krav til at du selv er opsøgende og nysgerrig på egen læring, hvilket samtidigt betyder at du som deltager kan være med til at præge undervisningen i stor stil.

Brug naturen, så forstår du den bedre!

Hvornår?

Vildmarksliv kan vælges forårets 2. periode og efterårets 1. periode.

Book en rundvisning/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/