Én af de aller fedeste ting ved at være på højskole, er alle de andre dejlige unge mennesker du deler opholdet med. 

Dit skema er indrettet, så du herigennem automatisk har en masse at gøre med resten af dine medstuderende. 

Det er blandt andet gennem mange af disse fag, at du udvikler dig personligt og socialt og ikke mindst skaber venskaber for livet.

Klik på et fællesfag

 

Sang/elevforedrag

Sang

I sangtimen synger vi et bredt udsnit af sange. Både fra højskole- og DGI sangbogen og andre nye og gamle sange. 

Sangene bliver sat i perspektiv ift. forskellige temaer og aktuelle situationer i samfundet og musikkens verden. 

Temaer kan være fx være forskellige kunstnere, et årstal, genre eller en specifik sang, som udgangspunkt for et emne. 

Historiske rids og perspektiver til nutidens musik/samfund bliver italesat sammen med elevernes holdninger og erfaringer/oplevelser inden for emnet.

Elevforedrag

Elevforedraget giver eleverne mulighed for at holde et foredrag og derigennem inspirere hinanden. Emnet vil være noget, der har fyldt meget i den pågældendes liv og varierer hver gang. Man har en lærer tilknyttet denne del.

Den lærer, der er tilknyttet faget, vil vejlede og hjælpe med at strukturere foredragene.

 

Det er et godt forum at øve sig i at fremlægge for en større gruppe, som er meget imødekommende og interesseret i det du har at fortælle.

Her har du Sang/Elevforedrag

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Fællesidræt
Lærermøde
7.15 - 7.50 Morgenmad
Morgensang
8.00 - 8.15
Lærermorgensamling
8.00 - 8.30
Morgensang
8.00 - 8.15
Elevmorgensamling
8.00 - 8.30
Nyhedstimen
8.00 - 8.30
Fællesidræt
8.20 - 9.30
Elevforedrag
8.35 - 10.05
Almen fag
Almenfag
8.20 - 10.20
8.35 - 11.55
Interessefag
Livsværdier
10.00 - 11.55
Rengøring
10.25 - 11.55
Sportsassør
12.00-12.15 Daglig rengøring (onsdag kl. 12.15)
12.00-12.45 Frokost (onsdag kl. 12.15)
8.35 - 11.55
Kontaktgruppemøde
10.30 - 11.10
Skolemøde
11.15 - 12.10
Specialefag
13.30 - 15.30
12.45 - 13.15
13.30 - 15.30
Specialefag
TEST
Idrætsfag
13.30 - 15.00
17.45 - 18.30 Aftensmad
12.45 - 13.15
13.30 - 15.30
Specialefag
TEST
13.30 - 15.00
Idrætsfag
18.30
19.30
Fællesaften/Foredrag
Rengøring
18.30
Rengøring