På Idrætshøjskolen Sønderborg ved vi godt, hvor priviligerede vi er. Omgivelserne kan ganske enkelt ikke være smukkere. Vand, skov og by er lige uden for døren. Skolens park på 28 tønder land forbinder skolebygningerne med stranden og lystbådehavnen. Og vandet inviterer dig hver dag - til sejlads og surf, kano/kajak eller en forfriskende dukkert.

Sønderskoven, som ligger kun 1 km fra skolen, er perfekt til idrætscross, triathlon og afstressende trave- og løbeture. Når du vil ind til byen, vælger du helt naturligt at gå ad strandpromenaden. Det tager kun et kvarter at nå ind til centrum, hvor hyggelige caféer og spændende butikker præger bybilledet.

Sønderborg er en "ung by" med mange videregående uddannelser. De mange studerende er i gang med uddannelser på EUC Syd, Syddansk Universitet og Sønderborg Handelsskole. 25% af indbyggerne er under 30 år - en procentsats, der er blandt de højeste i Danmark. Sønderjylland er præget af historisk bevidsthed, men er også et dynamisk udviklingsområde tæt på resten af Europa.

Du kan læse mere om at bo i Sønderborg-området her: www.sonderborg.dk eller om seværdigheder i Sønderborg-området på: www.visitsonderborg.com

Økonomi

Støttemuligheder

Du kan få økonomisk støtte til dit højskoleophold på flere måder:

 • SDU: Tilhører du det danske mindretal i Sydslesvig, kan du søge legater (ansøgningsskema fås hos IHS) eller støtte hos SDU (Sydslesvigs Danske Ungdom). 

 • Kommunestøtte: Enkelte kommuner yder et mindre tilskud afhængigt af din økonomiske situation. 

 • Nedsat elevbetaling: IHS kan i særlige tilfælde yde økonomisk støtte til en elev. Det kræver, at du sender en motiveret ansøgning vedlagt din årsopgørelse eller anden dokumentation for, at du har svært ved at betale et helt ophold.

 • Ved særlige omstændigheder kan vi reducere skolepengene til halvdelen af minimumssatsen, svarende til ca. 500kr. pr. uge. Dette kræver en nøjere anvisning og dialog med IHS.

 • Unge uden kompetencegivende uddannelse: Hvis du ikke  har en kompetencegivende uddannelse ud over 10. klasse, kan du søge om nedslag i den ugentlige betaling (op til kr. 375,- pr. uge). Send en mail med din ansøgning til admin@ihs.dk

 

Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Vi drømmer om at gøre legatsøgning nemt og effektivt, og om at blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde. Vores søgemaskine er gratis og er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

 

Her er linket til hjemmesiden: https://www.legatbogen.dk/

Dagpenge med på højskole

Se mere om dine muligheder her.

Ved afbrudt skoleophold

Elever, der efter eget ønske rejser fra skolen i kursusperioden eller bliver bortvist/hjemsendt, må betale fuld pris indtil dette tidspunkt, samt yderligere 4 uger.
 

 

IHS modtager unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ og 25 år under den såkaldte mentorordning.   

Skolen har 2 lærere uddannet i FFD regi til at tage ansvaret og kontakten for mentoreleverne. Hver lærer må max. tage 4 elever. Der er typisk mellem 2-4 mentor elever på et ophold.

I samarbejde med din mentor udarbejder du en aftale for dit forløb på højskolen. Mentorlæreren er med fra dit første møde med skolen og til kontakten tilbage til dit bagland. Der vil blive afholdt faste ugentlige møder, opfølgende samtaler på indsatsområder, samt samtaler ved akut behov. Ved afslutning af opholdet laves en evaluering af opholdet, og kontaktpersoner bliver inddraget i det videre forløb.'

Mentorarbejdet er:

 • støtte og vejledning i forhold til at opnå de mål, der står i din uddannelsesplan

 • at skabe struktur for opholdet

 • at skabe øget afklarethed omkring fremtidig uddannelsesvalg

 • at sætte fokus på idræt, kost og sundhed  

 • at arbejde med dit selvværd og selvtillid

 • at stå til rådighed for akutte samtaler

 • at sørge for at du får de bedste vilkår for et godt højskoleophold  

 

Vejledningsindsatsen på IHS

Som elev på IHS vil du får du tilbudt individuel vejledning gennem højskoleopholdet – både af ”uformel” karakter i form af den gode samtale, der altid har haft fine vilkår i vores læringsmiljø, men også af mere struktureret karakter.  

 

Således vil vi, hvis du ønsker det, beskæftige os med din personlige og idrætsfaglige udvikling. Derudover vil der også være mulighed for at drøfte dit fremtidige studie- og erhvervsvalg efter højskolen. Lærere og forstander står til din disposition for formelle og uformelle snakke.

Det betyder at der er afsat tid, hvor du sammen med en lærer, får mulighed for at se på din fortsatte udvikling. I 1. samtale forbereder du dig ud fra et omdelt skema, hvor vi beder dig reflektere over dine hidtidige uddannelsesplaner, idrætserfaringer/karrierer og dine bevæggrunde for at tage på højskole.   

I praksis har vi en 1. vejledningssamtale inden for den 1. uge af dit højskoleophold. Det er din bogruppelærer, der tager samtalen med dig. Under dit højskoleophold vil du på det ugentlige bogruppemøde blive introduceret for forskellige øvelser og opgaver, som har relevans for din refleksion over højskoleopholdet, og dit studie- og erhvervsvalg efter højskoleopholdet. I den forbindelse får vi på opholdet besøg af Studievalg Syd, som led i studieforberedende aktiviteter på IHS. Skolens lærere holder også oplæg, hvor de fortæller om deres valg i livet, med særligt forkus på deres uddannelsesvalg.

I slutningen af dit ophold bliver du præsenteret for muligheden for at skrive en kompetencebeskrivelse, hvor fokus ligger på de kommunikative-, selvledelse- og lærings-, socialekompetencer. Dette sker i samråd med en tildelt lærer. Det er et stykke arbejde, der ligger op til refleksion og perspektivering af dit højskoleophold. Især ovenstående kompetencer bliver prioriteret, da vi mener at det er disse kompetencer du særligt bliver udfordret på under dit højskoleophold.     

Studieforberedende fag og vejledningsindsatsen på IHS

På IHS kan du tage en række fag, som stiller dig stærkere i forhold til din videre uddannelse. 

Lærer

Med en instruktøruddannelse eller som elev på Ledelsesakademiet får du stor erfaring med at undervise grupper af børn, unge og voksne. 
Det kan du bruge direkte i arbejdet som lærer, og samtidig kan det give merit for ½-1 år af den 5-årige læreruddannelse på Den frie Lærerskole.

 

Fysioterapeut

Vil du læse til fysioterapeut, er IHS-sportsmassør et godt fag at tage i løbet af dit højskoleophold.

 

Idræt

Faget IHS 360 indoor giver dig en indføring i forskellige idrætsdiscipliner, og det har fokus på universiteternes optagelsesprøve.

 

Idrætsstudiet
Du kan også vælge et idrætsfag med træneruddannelse og få træningslære og undervisningserfaring. 


Har du spørgsmål til sportsmassør eller IHS 360 indoor og outdoor kan du kontakte Rasmus Møller Nielsen på mail rmn@ihs.dk.

Lær os at kende

 

Støttemuligheder