Betalingsbetingelser

Korte kurser

Depositum på kr. 1.000,- pr. person skal betales, for at tilmeldingen er gældende.

Depositum fratrækkes kursusbeløbet.

Tilmelding

Ved tilmelding skal der oplyses: Navn, adresse, postnr., by, tlf. mail, fulde cpr. nr., allergier samt navn og fulde cpr. nr. på alle deltagere.

CPR-nummer

Vores ugekurser tilbydes i henhold til højskoleloven, hvorfor vi ved tilmelding beder om hver deltagers fulde CPR-nummer. CPR-nummeret bliver ikke brugt i andre sammenhænge og figurerer ikke på nogen offentlig tilgængelig liste.

​Afbud

Ved afbud med mere end en måned til kursusstart tilfalder 40% af depositum højskolen. Restbeløbet/det fulde kursusbeløb betales cirka en måned før kurset. Ved afbud med mindre end én måned til kursusstart tilfalder hele beløbet højskolen.

Vi anbefaler, at alle tegner en afbuds-/afbestillingsforsikring ved eget forsikringsselskab.
Vi tager forbehold for ændringer.

 

Kontaktoplysninger

Idrætshøjskolen Sønderborg
Friheds allé 42
DK-6400 Sønderborg

Tlf.: 7442 1848

Email: info@ihs.dk

Konto nr.: 9797 0001116150

SWIFT: BRSLDK21

IBAN-nr.: DK2597970001116150

Spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på 

tlf. 7442 4818