Generalforsamling 

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING

Lørdag den 4. november kl. 13.00

 

Dagsorden:

 • Valg af dirrigent, protokolfører og tællere.
 • Fremlægning af beretning for det forgangne år, herunder orientering fra forestanderen.
 • Fremlæggelse af det revierede regnskab til godkendelse, samt orientering om det aktuelle regnskabsår.
 • Fremlæggelse af foreløbigt budget for 2024, samt handlingsplan for det
  kommende år.
 • Indkomne forslag:
  Bestyrelsen indstiller til vedtægtsændring. 
  De steder i skolens vedtægter hvor der nævnes formand og næstformand rettes til forperson og næstforperson
 • Fastsættelse af kontingent. 
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

  • Jes Johansen, der ønsker genvalg
  • Signe Landtved, der ikke ønsker genvalg
  • Peter Eberle, der ønsker genvalg
 • Eventuelt.

Kontakt:

Spørgsmål til dagsorden?

Kontakt os på:

Tlf.: 7442 1848

Mail: admin@ihs.dk

Book en rundvisning/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/