På Idrætshøjskolen i Sønderborg ved vi godt, hvor priviligerede vi er. Omgivelserne kan ganske enkelt ikke være smukkere. Vand, skov og by er lige uden for døren. Skolens park på 28 tønder land forbinder skolebygningerne med stranden og lystbådehavnen. Og vandet inviterer dig hver dag - til sejlads og surf, kano/kajak eller en forfriskende dukkert.

Sønderskoven, som ligger kun 1 km fra skolen, er perfekt til idrætscross, triathlon og afstressende trave- og løbeture. Når du vil ind til byen, vælger du helt naturligt at gå ad strandpromenaden. Det tager kun et kvarter at nå ind til centrum, hvor hyggelige caféer og spændende butikker præger bybilledet.

Sønderborg er en "ung by" med mange videregående uddannelser. De mange studerende er i gang med uddannelser på EUC Syd, Syddansk Universitet og Sønderborg Handelsskole. 25% af indbyggerne er under 30 år - en procentsats, der er blandt de højeste i Danmark. Sønderjylland er præget af historisk bevidsthed, men er også et dynamisk udviklingsområde tæt på resten af Europa.

Du kan læse mere om at bo i Sønderborg-området her: www.sonderborg.dk eller om seværdigheder i Sønderborg-området på: www.visitsonderborg.com

Værdigrundlaget er skolens ståsted - vores platform. Værdierne underbygger vores tilgang og holdninger.

 

Vi vil personlig dannelse – medvirke til at skabe personlig udvikling og fremme forståelsen for, hvem du er frem for hvad du kan.

Blandt andet bruges idrætten som et middel til at efterleve vores værdier og herigennem skabe personlig dannelse. Idrætten er også et mål i sig selv. Evnen til at mestre og dygtiggøre sig – at udvise vedholdenhed, koncentration og fokus.

Vi tror på, at idrættens universelle sprog faciliterer både den personlige udvikling og det betydningsfulde i fællesskabet.

Idrætshøjskolen i Sønderborg blev grundlagt, som et symbol på danskheden i et grænseland – et historisk DNA vi værner om. Vi vil, at vores elever og kursister mærker og oplever den særlige sønderjyske historie og kultur.

Vi tror på varige venskaber. Med vores fællesskab ønsker vi at række ud over den enkeltes ophold (venskab for livet).

Vedligeholdelse og udvikling af Idrætshøjskolen skal ske i samspil og med respekt for bæredygtighed, Idrætshøjskolens oprindelige historie og arkitektur.

 

Vi ønsker, at skolens virksomhed skal være stærkt præget af følgende værdier:

 

Demokratiske værdier

Vi er samfundsbevidste. Vi ønsker i såvel den idrætslige som den almene undervisning at gøre eleverne bevidste om det demokratiske samfund, vi lever i. Demokratisk sindelag og forståelse bunder i respekt for lige rettigheder. Derfor er det vigtigt at anerkende andres meninger, holdninger og kulturelle baggrunde. I et demokrati er adfærden, måden vi siger tingene på, og hvordan vi inddrager hinanden vigtig. Vi mener, det er af stor betydning, at såvel ansatte som elever inddrages i flest mulige af de beslutninger, der vedrører dem. Medindflydelse kræver, at man er parat til at argumentere for sine ideer, tanker og holdninger.

Vi ønsker aktiv deltagelse og forståelse for medborgerskab.

Fællesskabsværdier

Vi skaber stjernestunder, hvor du tør udtrykke dig, lære dig selv at kende og rumme dig selv. Forståelse, accept og respekt for andre og deres holdninger, tillægger vi en afgørende betydning.

Vi tror på hinanden. Vi opfatter hinanden som selvstændige og engagerede medmennesker. Vi tror på, at ærlighed og troværdighed fremmer udviklingen af selvtillid og selvværd. Vi møder derfor hinanden med åbenhed og tillid. Vi tør om nødvendigt tage fat om de “svære” ting.

Vi behandler hinanden med respekt. Vi vil og tror på varige venskaber - de nære venskaber, der udvikles i et tæt kostskolemiljø med idræt, debat, stillingtagen og de mange fælles oplevelser.

Vi vil, at et ophold på IHS medvirker til, at du får lyst og inspiration til at etablere og indgå i forpligtende fællesskaber – I samspil med andre.

Pædagogiske værdier

Vi vil et inspirerende læringsmiljø. Vores principper for undervisning og samvær vil være anerkendende. Vi søger den naturlige balance mellem evner og udfordringer på en legende og eksperimenterende måde. Vi ønsker at stimulere kreativiteten og være innovative. Vi ønsker at give ansatte og elever stort råderum til at være afprøvende og perspektiverende i deres hverdag.

Vi leger, danser, træner og konkurrerer. At bruge kroppen er i sig selv en glæde. Gennem træning og kamp udfordrer vi viljen, tålmodigheden og indstillingen til at forbedre os.

I undervisningssituationer ønsker vi, at alle tager medansvar for deres eget og deres kammeraters udbytte.

Vi vil skabe plads og rum for refleksion, hvor eleverne får mulighed for og tid til at tænke og mærke efter i forhold til væsentlige emner i både deres undervisning og hverdag.

Faglige værdier

Vi vil være vil stor faglig kompetence hos alle ansatte. De ansattes høje faglige kompetence er en forudsætning for at kunne udvikle elevernes viden, færdigheder og holdninger.

Lær os at kende

Værdigrundlag

 

Følg med i livet på højskolen...

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Vimeo - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
Seneste blogindlæg

April 11, 2019

December 7, 2018

Please reload

Kontakt os

Idrætshøjskolen Sønderborg  l  Friheds allé 42  l  6400 Sønderborg  l  (+45) 7442 1848  l  CVR 35902619  l  info@ihs.dk  
Bank: Broager Sparekasse   Reg: 9797 Konto: 0001116150  l  SWIFT: BRSLDK21  l  IBAN: DK2597970001116150
Se: Værdigrundlag / Vedtægter / Jobs