I denne fagblok er den demokratiske dannelse i fokus. Vi debatterer og perspektiverer på centrale emner der vedrører os alle.

 

Fagene udfordrer din forestilling om både dig selv og din omverden.

På Idrætshøjskolen Sønderborg gør vi os umage med, at sætte fokus på aktuelle emner og problemstillinger der er oppe i tiden.

De forskellige fag udbydes på forskellige tidspunkter af året - se mere under de respektive fag.

Der kan forekomme ændringer i fagudbuddet og pladser i hvert fag, da vi tager hensyn til årstid og elevantal.

Klik på et alment fag

 

Udsigten

Sig mere HEJ til fremmede…

Kig ud i stedet for kun at kigge indad.

Bliv mere nysgerrig på andre.

Bliv god til at turde at tale med nye…

Få mindre FOMO

I faget skal vi møde og samtale med andre i et ligeværd. I vil udveksle erfaringer, høre historier og få en større forståelse for både andre mennesker og jer selv.

Vi skal prøve at nyde samtaler.

Vi skal ud af huset mange gange og opsøge spændende, irriterende, anderledes, egoistiske, kreative, livskloge og inspirerende mennesker f.eks. i bussen, i en børnehave, til banko, på torvet, i en kirke eller i en bil når i blaffer.

 

Derudover skal vi:

  • Have besøg af et mandskor og tale med de ældre livskloge herrer

  • Have besøg af den rytmiske højskole og tale med unge mennesker, der nok ikke helt ligner jer, men sikkert er det samme sted i livet.

  • Kontakte mennesker I kunne være interesseret i at snakke med (f.eks. en bodybuilder, en prostitueret, en lastbilchauffør, en hjemløs, en asylansøger)

I bliver desuden kastet ud i at tale sammen i alle mulige mærkelige og anderledes situationer - i mørke, ryg mod ryg, i telefon, pr. brev, mens I svømmer og løber, sidder i sauna og helt alene med et træ.

Det handler om at blive en god samtalepartner – med nærvær, nysgerrighed og gode spørgsmål. I den gode samtale oplever du at spejle dig i andre og bliver på den måde klogere på dig selv.

 

I bliver udsat for et hav af øvelser og møder med forskellige mennesker

og får en god bank fyldt med ideer til at starte samtaler og bryde isen.

Udsigt er sammen med faget Krop og sundhed første del af FIL-uddanelsen.

Du kan vælge Udsigten i forårets 1. periode og efterårets 1 periode.

Her har du Udsigten

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Fællesidræt
Lærermøde
13.30 - 15.30
7.15 - 7.50 Morgenmad
Morgensang
8.00 - 8.15
Lærermorgensamling
8.00 - 8.30
Morgensang
8.00 - 8.15
Elevmorgensamling
8.00 - 8.30
Nyhedstimen
8.00 - 8.30
Fællesidræt
8.20 - 9.30
Elevforedrag
8.35 - 10.05
Almen fag
Almenfag
8.20 - 10.20
8.35 - 11.55
Interessefag
Livsværdier
10.00 - 11.55
Rengøring
10.25 - 11.55
Sportsmassør
12.00-12.15 Daglig rengøring (onsdag kl. 12.15)
12.00-12.45 Frokost (onsdag kl. 12.15)
8.35 - 11.55
Kontaktgruppemøde
10.30 - 11.10
Skolemøde
11.15 - 12.10
Specialefag
13.30 - 15.30
Specialefag
Idrætsfag
13.30 - 15.00
17.45 - 18.30 Aftensmad
13.30 - 15.30
Specialefag
13.30 - 15.00
Idrætsfag
18.30
19.30
Fællesaften/Foredrag
Rengøring
18.30
Rengøring