Interessefaget er et alternativt friskt pust til de idrætslige såvel som de almene fag.

 

Her er der bl.a. mulighed for, at folde sine kreative evner ud eller arbejde med sin performance.

 

Ta' et kig herunder og find det der passer dig bedst.

 

Fagene udbydes på forskellige tidspunkter af året - dette vil fremgå under det enkelte fag.

Der kan forekomme ændringer i fagudbuddet og pladser i hvert fag, da vi tager hensyn til årstid og elevantal.

Klik på et interessefag

 

Sportsmassør

Med IHS sportsmassørkursus bliver du uddannet fysioterapeutisk sportsmassør. Kurset giver dig mulighed for at arbejde som massør både inden for sport og wellness, og det er desuden et godt supplement til en trænerfunktion og dit videre studieforløb.


Kursusindhold

På kurset opnår du viden om anatomi og fysiologi, hvilket kan være en stor hjælp til dit videre studieforløb, hvis du gerne vil læse til fysioterapeut, ergoterapeut, idrætslærer eller læge. 

Helt specifikt giver kurset dig kendskab til relevante musklers hæfte, udspring og funktion samt en forståelse af massagens virkning både på raske og skadede muskler. Teoriemner, cases og massage er derfor ikke kun relateret til almindelige gener i bevægeapparatet, men også til typiske idrætsskader.


Færdigheder

Efter endt kursus vil du kunne lave en fysiurgisk massage af hele kroppen og af et specifikt område. Din kunnen bliver således et praktisk redskab til at afhjælpe eller forebygge trætte og ømme muskler.


Struktur

Du vil gennemgå et intensivt forløb som vil bestå af 1/3 teori og 2/3 praksis om ugen.

Vi vil kombinere undervisningen  med teori og praksis, samt inddrage relevante cases. 

Teoretisk vil du lære om: 

  •  Anatomi (kroppens opbygning med muskler og knogler) 

  • Fysiologi (Fokus på kredsløb, nerver og skadesforståelse) 

  • Cases om relevante idrætsskader 

  • Almen teori om kommunikation, det hele mennesker, kropssprog, blufærdighed 

  • Behandler rollen (motivation og relation) 

Praktisk vil du lære om: 

  • Forskellige undersøgelsesgreb 

  • Palpation (mærke vævstyper) 

  • Massage teknikker 

  • Forbyggende øvelsesteori 

 

Der vil være lektier svarende til en halv time om ugen. På skolen er der brikse til rådighed så du og dine højskolekammerater kan øve jer i fritiden. Det er vigtigt at få øvet i fritiden og kurset kræver derfor en arbejdsindsats ud over de skemalagte timer, som ligger i interessefagsblokken.

 

Når teori og praktisk bliver sat sammen som en helhed vil du have en stor forståelse for hvordan du skal undersøge for idrætsskader, opbygge og sammensætte en behandling, og kommunikere og videre formidle til den skadede hvorfor skaden evt. er opstået og hvordan den bedst muligt kan behandles. Faget bliver afslutte med en teoretisk og praktisk prøve, hvor der vil være rigtige cases ude fra sportsverdenen. Du vil få et diplom med beskrivelse af hvilke kvalifikationer du har opnået.

Sportsmassør er gennemgående i alle vores perioder.

sports massage

sports massage

Different techniques

Different techniques

Lots of practice

Lots of practice

Thorough instructions

Thorough instructions

Her har du Sportsmassør

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Fællesidræt
Lærermøde
13.30 - 15.30
7.15 - 7.50 Morgenmad
Morgensang
8.00 - 8.15
Lærermorgensamling
8.00 - 8.30
Morgensang
8.00 - 8.15
Elevmorgensamling
8.00 - 8.30
Nyhedstimen
8.00 - 8.30
Fællesidræt
8.20 - 9.30
Elevforedrag
8.35 - 10.05
Almen fag
Almenfag
8.20 - 10.20
8.35 - 11.55
Interessefag
Livsværdier
10.00 - 11.55
Rengøring
10.25 - 11.55
Sportsmassør
12.00-12.15 Daglig rengøring (onsdag kl. 12.15)
12.00-12.45 Frokost (onsdag kl. 12.15)
8.35 - 11.55
Kontaktgruppemøde
10.30 - 11.10
Skolemøde
11.15 - 12.10
Specialefag
13.30 - 15.30
Specialefag
Idrætsfag
13.30 - 15.00
17.45 - 18.30 Aftensmad
13.30 - 15.30
Specialefag
13.30 - 15.00
Idrætsfag
18.30
19.30
Fællesaften/Foredrag
Rengøring
18.30
Rengøring