På Idrætshøjskolen i Sønderborg ved vi godt, hvor priviligerede vi er. Omgivelserne kan ganske enkelt ikke være smukkere. Vand, skov og by er lige uden for døren. Skolens park på 28 tønder land forbinder skolebygningerne med stranden og lystbådehavnen. Og vandet inviterer dig hver dag - til sejlads og surf, kano/kajak eller en forfriskende dukkert.

Sønderskoven, som ligger kun 1 km fra skolen, er perfekt til idrætscross, triathlon og afstressende trave- og løbeture. Når du vil ind til byen, vælger du helt naturligt at gå ad strandpromenaden. Det tager kun et kvarter at nå ind til centrum, hvor hyggelige caféer og spændende butikker præger bybilledet.

Sønderborg er en "ung by" med mange videregående uddannelser. De mange studerende er i gang med uddannelser på EUC Syd, Syddansk Universitet og Sønderborg Handelsskole. 25% af indbyggerne er under 30 år - en procentsats, der er blandt de højeste i Danmark. Sønderjylland er præget af historisk bevidsthed, men er også et dynamisk udviklingsområde tæt på resten af Europa.

Du kan læse mere om at bo i Sønderborg-området her: www.sonderborg.dk eller om seværdigheder i Sønderborg-området på: www.visitsonderborg.com

Baggrund

Den 28.februar 2009 blev foreningen IHS’s venner stiftet ved generalforsamlingen afholdt på Idrætshøjskolen i Sønderborg. Foreningens formål er, at støtte IHS på enhver tænkelig måde.

 

Foreningen arbejder med at udbrede kendskabet til IHS og at skabe rammerne for at udbygge og vedligeholde venskabet til IHS. I den forbindelse vil foreningen arbejde på at afholde forskellige arrangementer.

 

Dette kommer også til at ske i fremtiden, men i andre rammer. På generalforsamlingen den 12. marts 2016 vedtog man at lægge IHS´s Venner over i den kommende skolekreds.

 

Skolekreds på IHS

Bestyrelsen for Idrætshøjskolen Sønderborg har besluttet at oprette en skolekreds, der i fremtiden danner skolens bagland. Det betyder, at flertallet af medlemmerne i skolens bestyrelse vælges på skolekredsens årlige generalforsamling.

Enkeltpersoner, men også foreninger, virksomheder, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer eller lignende kan optages. Kontingentet er p.t. fastsat til 100 kr. pr. år.

Alle med interesse for IHS opfordres til at melde sig ind i skolekredsen. Det er vigtigt med et stærkt bagland med engagement i skolens ve og vel. Bestyrelsen lægger stor vægt på, at skolekredsen har stærke fundamenter såvel i kredsen af tidligere elever og kursister som i lokalområdet.

I fremtiden vil vi tilstræbe at udsende nyhedsbreve lejlighedsvis med nyt fra højskolen, og medlemmer af skolekredsen, som ikke er medlem af Elevforeningen, vil få tilsendt Elevskriftet.

Det er aftalt med bestyrelsen for ’IHS Venner’ at den opfordrer medlemmerne til at indtræde i skolekredsen. Medlemmer af skolekredsen vil, når det er muligt, få lejlighed til at deltage i foredrag og andre arrangementer på skolen lige som ’IHS Venner’ fungerer som et aktivitetsudvalg i Skolekredsen.

Sådan bliver du medlem:
Indbetal 100 kr. på reg. nr. 9797 konto 0001125699. Husk at oprette en fast årlig betaling.

 

Oplys navn, postadresse og e-mail.

Medlemskab godkendes af bestyrelsen, og man skal være indmeldt tre uger før generalforsamlingen for at have stemmeret.


 

Baggrunden for at oprette en skolekreds kan opdeles i tre:

 

1)     Højskoleloven forudsætter i dag, at der er en skolekreds eller et repræsentantskab, der vælger skolens bestyrelse. IHS er oprettet før den nuværende højskolelov er trådt i kraft, og vi kunne fortsætte med en bestyrelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer, men vi ønsker at leve op til den nugældende lov.

 

2)     Flere af de organisationer/Sønderborg Kommune, der udpeger bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet, at de ikke længere har nogen interesse i at bidrage direkte til skolens ledelse i form af bestyrelsesmedlemmer.

 

3)     Bestyrelsen finder det mere i overensstemmelse med skolens demokratiske værdigrundlag, at skolens bestyrelse er valgt frem for udpeget af organisationer/Sønderborg Byråd, som i dag ikke har nogen praktisk tilknytning til skolen.

Lær os at kende

Skolekreds