I denne fagblok er den demokratiske dannelse i fokus. Vi debatterer og perspektiverer på centrale emner der vedrører os alle.

 

Fagene udfordrer din forestilling om både dig selv og din omverden.

På Idrætshøjskolen Sønderborg gør vi os umage med, at sætte fokus på aktuelle emner og problemstillinger der er oppe i tiden.

De forskellige fag udbydes på forskellige tidspunkter af året - se mere under de respektive fag.

Der kan forekomme ændringer i fagudbuddet og pladser i hvert fag, da vi tager hensyn til årstid og elevantal.

Klik på et alment fag

 
Skærmbillede 2018-04-25 kl. 14.43.35.png

Mød DK

Kan vælges selvstændigt eller som en kombination af Krop og sundhed eller udsigten, som tilsammen giver FIL (Fremtidens idrætsleder beviset fra DGI)

En uddannelse som ser godt ud på CV’et

I fællesskab sættes  der  fokus på:

 • Ledelse og personlig udvikling

 • Idrætten før, nu og i fremtiden

 • Teamudvikling

 • Aktivitet og bevægelse

 • Kommunikation

 • Formidling

 • Studietur til Svendborg

Udfordringer:

 • Planlægge og gennemføre aktiviteter for forskellige målgrupper.

 • Undervise og igangsætte forskellige projekter eller aktiviteter 

For hvem?

 • Dig der er vildt interesseret, opmærksom og nysgerrig – klar til at være en del af et fællesskab der fokuserer på anerkendelse og den gode lærerige oplevelse i undervisningen 

 • Kommende ledere, instruktører og trænere 

 • Kommende lærere, fysioterapeuter og pædagoger. 

Du kan vælge Mød DK i forårets 2. periode og efterårets 2. periode.

Her har du Mød DK

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Fællesidræt
Lærermøde
13.30 - 15.30
7.15 - 7.50 Morgenmad
Morgensang
8.00 - 8.15
Lærermorgensamling
8.00 - 8.30
Morgensang
8.00 - 8.15
Elevmorgensamling
8.00 - 8.30
Nyhedstimen
8.00 - 8.30
Fællesidræt
8.20 - 9.30
Elevforedrag
8.35 - 10.05
Almen fag
Almenfag
8.20 - 10.20
8.35 - 11.55
Interessefag
Livsværdier
10.00 - 11.55
Rengøring
10.25 - 11.55
Sportsmassør
12.00-12.15 Daglig rengøring (onsdag kl. 12.15)
12.00-12.45 Frokost (onsdag kl. 12.15)
8.35 - 11.55
Kontaktgruppemøde
10.30 - 11.10
Skolemøde
11.15 - 12.10
Specialefag
13.30 - 15.30
Specialefag
Idrætsfag
13.30 - 15.00
17.45 - 18.30 Aftensmad
13.30 - 15.30
Specialefag
13.30 - 15.00
Idrætsfag
18.30
19.30
Fællesaften/Foredrag
Rengøring
18.30
Rengøring