Én af de aller fedeste ting ved at være på højskole, er alle de andre dejlige unge mennesker du deler opholdet med. 

Dit skema er indrettet, så du herigennem automatisk har en masse at gøre med resten af dine medstuderende. 

Det er blandt andet gennem mange af disse fag, at du udvikler dig personligt og socialt og ikke mindst skaber venskaber for livet.

Klik på et fællesfag

 

Ledelsesakademi

(Begynder)

2 gange i hver periode, har alle elever dette fag i interessefagsblokken. Disse timer er en forudsætning for at kunne vælge at fortsætte på IHS på "Ledelsakademi Øvet", som mange elever ofte vælger at gøre.

Hvorfor ledelsesakademi?
Alle har en leder i maven, enten med ambitionen om en dag, at have ansvaret og ledelsen af en masse medarbejdere og en spændende virksomhed, eller elsker at "lede" processer og projekter, eller måske være leder i den lokale forening.

 

At have og tage ansvar og udføre noget meningsfuldt er værdier, som tiltaler rigtig mange - især unge mennesker med ambitioner og mod på tilværelsen.

På ledelsesakademiet sættes ledelse i perspektiv til forskellige målgrupper, deres perceptionsniveau, hvordan de motiveres – til hvordan modgang og adfærd håndteres når "game-planen" ikke går som forventet.

 

Når du står foran en flok, sætter rammen og retningen for andre – det være sig et teambuildings-forløb eller et projektteam - øver du i praksis dine ledelsesevner – en væsentlig del vil være din personlige fremtoning.

 

Der vil under ledelse i praksis, være en dertil egnet underviser/lærer tilstede, til at give feedback og supervision – hver gang med læring for øje.

Ledelsesakademiet er for alle. 
Alle vil stifte bekendtskab med ledelsesakademiet under deres ophold på IHS. Alle vil modtage en grundlæggende viden og færdigheder, samt forståelse for ledelse i dens afskygninger.

 

Det er for begyndere og for øvede. Det er naturligt at starte begynder niveauet, som typisk vil være dit første ophold på IHS. Vælger du at fortsætte på IHS endnu et ophold, vil det være naturligt, at du fortsætter på ledelsesakademiet som øvet.

Du tager selv beslutningen.

Som begynder vil du: 
Modtage undervisning i adfærdsprofil værktøjet DiSC og ved coaching samt dialog finde dine styrker og svagheder, som kan sætte dig selv i et andet perspektiv.
Få et grundlæggende kendskab til dig selv og dine kompetencer, via værktøjer som joharis vindue, livshjulet m.m.

 

Grundlæggende kendskab til instruktørvirke og ledelse i praksis.
Få supervision og feedback ift. virket som leder og instruktør overfor de forskellige målgrupper.

 

Grundlæggende undervisning med indlagte øvelser i coaching