I denne fagblok er den demokratiske dannelse i fokus. Vi debatterer og perspektiverer på centrale emner der vedrører os alle.

 

Fagene udfordrer din forestilling om både dig selv og din omverden.

På Idrætshøjskolen Sønderborg gør vi os umage med, at sætte fokus på aktuelle emner og problemstillinger der er oppe i tiden.

De forskellige fag udbydes på forskellige tidspunkter af året - se mere under de respektive fag.

Der kan forekomme ændringer i fagudbuddet og pladser i hvert fag, da vi tager hensyn til årstid og elevantal.

Klik på et alment fag

 

Ledelsesakademiet

øvet

Hvorfor ledelsesakademi?
Alle har en leder i maven, enten med ambitionen om en dag, at have ansvaret og ledelsen af en masse medarbejdere og en spændende virksomhed, eller elsker at "lede" processer og projekter, eller måske være leder i den lokale forening.

At have og tage ansvar og udføre noget meningsfuldt er værdier, som tiltaler rigtig mange - især unge mennesker med ambitioner og mod på tilværelsen.

På ledelsesakademiet sættes ledelse i perspektiv til forskellige målgrupper, deres perceptionsniveau, hvordan de motiveres – til hvordan modgang og adfærd håndteres når "game-planen" ikke går som forventet.

Når du står foran en flok, sætter rammen og retningen for andre – det være sig et teambuildings-forløb eller et projektteam - øver du i praksis dine ledelsesevner – en væsentlig del vil være din personlige fremtoning.

Der vil under ledelse i praksis, være en dertil egnet underviser/lærer tilstede, til at give feedback og supervision – hver gang med læring for øje.

At lede sig selv
Helt basalt har de fleste også et stort ønske om, at kunne "lede" sig selv i den "rigtige" retning.

Det kræver selvindsigt, at kende sig selv - være sine egen ledetråd. Derfor vil du få forskellige værktøjer præsenteret, der medvirker til at du bliver klogere på dig selv. Det er en del af din personlige dannelse, hvor du sætter teori, praksis og egen-indsigt i relation til hinanden.

Værktøjer der anvendes vil være Adfærdsprofilering, teamdynamik, Joharis vindue, og livshjulet m.m.

Coaching
Desuden vil du også få et kendskab til coaching og hvordan coaching kan anvendes til at skabe indsigt hos den der "sidder overfor" - og dermed udnytte sit fulde potentiale.

 

Som øvet vil du:

  • Modtage uddybende undervisning i DiSC værktøjet

  • Modtage undervisning i teamværktøjet de 6 R'er

  • Lære at anvende adfærdsværktøjet Belbins roller

  • Uddybende kendskab og arbejde med projektstyring, projektledelse m.m.

  • Lære nærmere om teamdynamikker og konflikthåndtering

  • Undervisning i samarbejde og kommunikation

  • Modtage og arbejde med forskellige ledelsesmetoder, såsom situationsbestemt og værdibaseret ledelse.

  • Lære at give feedback og øve ledelse i praksis med målgrupper som gymnasier, virksomheder m.fl.

Ledelsesakademiet er et gennemgående forløb for elever der tager deres 2. ophold på Idrætshøjskolen Sønderborg.

Gruppearbejde

Gruppearbejde

Ledelsesundervisning

Ledelsesundervisning

Kreative påfund

Kreative påfund

Masser af projekter

Masser af projekter

Indflydelse

Indflydelse

Her har du Ledelsesakademi Øvet

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Fællesidræt
Lærermøde
13.30 - 15.30
7.15 - 7.50 Morgenmad
Morgensang
8.00 - 8.15
Lærermorgensamling
8.00 - 8.30
Morgensang
8.00 - 8.15
Elevmorgensamling
8.00 - 8.30
Nyhedstimen
8.00 - 8.30
Fællesidræt
8.20 - 9.30
Elevforedrag
8.35 - 10.05
Almen fag
Almenfag
8.20 - 10.20
8.35 - 11.55
Interessefag
Livsværdier
10.00 - 11.55
Rengøring
10.25 - 11.55
Sportsmassør
12.00-12.15 Daglig rengøring (onsdag kl. 12.15)
12.00-12.45 Frokost (onsdag kl. 12.15)
8.35 - 11.55
Kontaktgruppemøde
10.30 - 11.10
Skolemøde
11.15 - 12.10
Specialefag
13.30 - 15.30
Specialefag
Idrætsfag
13.30 - 15.00
17.45 - 18.30 Aftensmad
13.30 - 15.30
Specialefag
13.30 - 15.00
Idrætsfag
18.30
19.30
Fællesaften/Foredrag
Rengøring
18.30
Rengøring