I denne fagblok er den demokratiske dannelse i fokus. Vi debatterer og perspektiverer på centrale emner der vedrører os alle.

 

Fagene udfordrer din forestilling om både dig selv og din omverden.

På Idrætshøjskolen Sønderborg gør vi os umage med, at sætte fokus på aktuelle emner og problemstillinger der er oppe i tiden.

De forskellige fag udbydes på forskellige tidspunkter af året - se mere under de respektive fag.

Der kan forekomme ændringer i fagudbuddet og pladser i hvert fag, da vi tager hensyn til årstid og elevantal.

Klik på et alment fag

 

Krop og sundhed

Vi har både en fysisk og psykisk krop. Samtidig er vi sociale mennesker der indgår i større samfundsmæssige sammenhænge, hvor vaner, traditioner, regler og mønstre styrer vores adfærd og relationer. I faget ”Krop og Kultur” skal vi beskæftige os med forholdet mellem kroppen og kulturen.  

Målet er ikke at fastlægge hvad der er rigtig eller forkert – men nærmere, at blive mere bevidste om de ”sandheder” der findes og hvilke forskellige perspektiver og værdikonflikter der findes omkring krop og kultur, herunder hvordan vi ser og fortolker verden forskelligt. 

 

Vi vil blandt andet gennemgå emner som: 

- Kropssprog

- Den perfekte krop

- Plastikkirurgi

- Kropsudsmykning

- Sexualitet

- Kropsbevidsthed

- Kønsroller

- Sundhed

 

Der vil ud over debatter og samtaler være praktiske øvelser og opgaver forbundet med faget, hvor vi vil prøve at skubbe både til jeres grænser og opfattelse af hvad der er normalt.

 

Du kan vælge krop og sundhed i forårets 2. periode og efterårets 2.periode.

Her har du Krop og sundhed

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Fællesidræt
Lærermøde
13.30 - 15.30
7.15 - 7.50 Morgenmad
Morgensang
8.00 - 8.15
Lærermorgensamling
8.00 - 8.30
Morgensang
8.00 - 8.15
Elevmorgensamling
8.00 - 8.30
Nyhedstimen
8.00 - 8.30
Fællesidræt
8.20 - 9.30
Elevforedrag
8.35 - 10.05
Almen fag
Almenfag
8.20 - 10.20
8.35 - 11.55
Interessefag
Livsværdier
10.00 - 11.55
Rengøring
10.25 - 11.55
Sportsmassør
12.00-12.15 Daglig rengøring (onsdag kl. 12.15)
12.00-12.45 Frokost (onsdag kl. 12.15)
8.35 - 11.55
Kontaktgruppemøde
10.30 - 11.10
Skolemøde
11.15 - 12.10
Specialefag
13.30 - 15.30
Specialefag
Idrætsfag
13.30 - 15.00
17.45 - 18.30 Aftensmad
13.30 - 15.30
Specialefag
13.30 - 15.00
Idrætsfag
18.30
19.30
Fællesaften/Foredrag
Rengøring
18.30
Rengøring