I denne fagblok er den demokratiske dannelse i fokus. Vi debatterer og perspektiverer på centrale emner der vedrører os alle.

 

Fagene udfordrer din forestilling om både dig selv og din omverden.

På Idrætshøjskolen Sønderborg gør vi os umage med, at sætte fokus på aktuelle emner og problemstillinger der er oppe i tiden.

De forskellige fag udbydes på forskellige tidspunkter af året - se mere under de respektive fag.

Der kan forekomme ændringer i fagudbuddet og pladser i hvert fag, da vi tager hensyn til årstid og elevantal.

Klik på et alment fag

 
Reading a Book

Kultur Klubben

Kultur klubben

 

 

Kulturklubben er et fag der handler om kultur. Ikke som du kender det fra gymnasiet med pensum, lange stile og genregenkendelse. Nej, i kulturklubben har vi fokus på hvordan DU oplever den kultur, vi beskæftiger os med. Hvilke følelser vækker det i dig, når du læser en bestemt bog, eller hvad betyder din ynglingsfilm for dig?

Vi kommer til at beskæftige med flere forskellige former for kultur som f.eks. bøger, musik, film, digte, kunst, historie, podcast osv. 

Vi skal dog ikke blot have en passiv rolle ift. den kultur vi er i kontakt med, vi vil også selv skabe noget kultur. Vi skal således prøve at skrive vores egen lille novelle, lave vort eget maleri, podcast m.m.

Har I specielle ønsker til emner vi kan tage op er eleverne mere end velkomne til bringe det på banen og derigennem være med til at  forme faget i den kulturretning de finder interessant.

 

Så hvis du gerne vil forberede dig på et liv i en af de store byer, hvor kulturlivet bugner, eller gerne vil prøve at læse et digt for første gange, er kulturklubben lige noget for dig. ALLE er velkommen, om du er uddannet elektriker, har haft billedkunst på højniveau eller aldrig har læst en bog.

Du kan vælge Kultur Klubben i forårets 2. periode og efterårets 2. periode.

Her har du Kultur Klubben

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Fællesidræt
Lærermøde
13.30 - 15.30
7.15 - 7.50 Morgenmad
Morgensang
8.00 - 8.15
Lærermorgensamling
8.00 - 8.30
Morgensang
8.00 - 8.15
Elevmorgensamling
8.00 - 8.30
Nyhedstimen
8.00 - 8.30
Fællesidræt
8.20 - 9.30
Elevforedrag
8.35 - 10.05
Almen fag
Almenfag
8.20 - 10.20
8.35 - 11.55
Interessefag
Livsværdier
10.00 - 11.55
Rengøring
10.25 - 11.55
Sportsmassør
12.00-12.15 Daglig rengøring (onsdag kl. 12.15)
12.00-12.45 Frokost (onsdag kl. 12.15)
8.35 - 11.55
Kontaktgruppemøde
10.30 - 11.10
Skolemøde
11.15 - 12.10
Specialefag
13.30 - 15.30
Specialefag
Idrætsfag
13.30 - 15.00
17.45 - 18.30 Aftensmad
13.30 - 15.30
Specialefag
13.30 - 15.00
Idrætsfag
18.30
19.30
Fællesaften/Foredrag
Rengøring
18.30
Rengøring