Dagsorden

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller
 

2. Fremlæggelse af beretning om det forløbne år herunder forstanderens beretning

    om skolens drift.
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Orientering om status i

    det aktuelle regnskabsår.
 

4. Fremlæggelse af foreløbigt budget og handlingsplan for det kommende         

     regnskabsår
 

5. Indkomne forslag

     Godkendelse af nye vedtægter og værdigrundlag
     Bestyrelsens oplæg: https://prezi.com/view/WL6E1VLD0MTCIqrXSZzm/


6. Fastsættelse af kontingent
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
     På valg:
     Jes Johansen, genopstiller
     Per Lachenmeier, genopstiller
     Jeppe Andersen, genopstiller ikke


8. Eventuelt
 


Foredrag med Jesper Bergstrøm


Jesper Bergstrøm er ekspert i kropssprog, motivation og sammenhængen mellem krop og psyke.


Jesper coacher og holder foredrag om kropssprog, salg, hvordan man læser andre mennesker, skaber tillid og gode relationer samt om hvordan man motiverer sig selv til at få en positiv og succesfuld hverdag.

Links