Studieforberedende fag og vejledningsindsatsen på IHS

På IHS kan du tage en række fag, som stiller dig stærkere i forhold til din videre uddannelse. 

Lærer

Med en instruktøruddannelse eller som elev på Ledelsesakademiet får du stor erfaring med at undervise grupper af børn, unge og voksne.
Det kan du bruge direkte i arbejdet som lærer, og samtidig kan det give merit for ½-1 år af den 5-årige læreruddannelse på Den frie Lærerskole. 


Fysioterapeut

Vil du læse til fysioterapeut, er IHS-sportsmassør et godt fag at tage i løbet af dit højskoleophold.

IdrætFaget IHS 360 indoor og outdoor giver dig en indføring i forskellige idrætsdiscipliner, og det har fokus på universiteternes optagelsesprøve til idrætsstudiet.
Du kan også vælge et idrætsfag med træneruddannelse og få træningslære og undervisningserfaring.
Har du spørgsmål til sportsmassør eller IHS 360 indoor og outdoor kan du kontakte Rasmus Møller Nielsen på mail rmn@ihs.dk.

 

Vejledningsindsatsen på IHS

Som elev på IHS vil du får du tilbudt individuel vejledning gennem højskoleopholdet – både af ”uformel” karakter i form af den gode samtale, der altid har haft fine vilkår i vores læringsmiljø, men også af mere struktureret karakter.  

Således vil vi, hvis du ønsker det, beskæftige os med din personlige og idrætsfaglige udvikling. Derudover vil der også være mulighed for at drøfte dit fremtidige studie- og erhvervsvalg efter højskolen. Lærere og forstander står til din disposition for formelle og uformelle snakke.

Det betyder at der er afsat tid, hvor du sammen med en lærer, får mulighed for at se på din fortsatte udvikling. I 1. samtale forbereder du dig ud fra et omdelt skema, hvor vi beder dig reflektere over dine hidtidige uddannelsesplaner, idrætserfaringer/karrierer og dine bevæggrunde for at tage på højskole.  

I praksis har vi en 1. vejledningssamtale inden for den 1. uge af dit højskoleophold. Det er din bogruppelærer, der tager samtalen med dig. Under dit højskoleophold vil du på det ugentlige bogruppemøde blive introduceret for forskellige øvelser og opgaver, som har relevans for din refleksion over højskoleopholdet, og dit studie- og erhvervsvalg efter højskoleopholdet. I den forbindelse får vi på opholdet besøg af Studievalg Syd, som led i studieforberedende aktiviteter på IHS. Skolens lærere holder også oplæg, hvor de fortæller om deres valg i livet, med særligt forkus på deres uddannelsesvalg.

I slutningen af dit ophold bliver du præsenteret for muligheden for at skrive en kompetencebeskrivelse, hvor fokus ligger på de kommunikative-, selvledelse- og lærings-, socialekompetencer. Dette sker i samråd med en tildelt lærer. Det er et stykke arbejde, der ligger op til refleksion og perspektivering af dit højskoleophold. Især ovenstående kompetencer bliver prioriteret, da vi mener at det er disse kompetencer du særligt bliver udfordret på under dit højskoleophold.    

IHS modtager unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ og 25 år under den såkaldte mentorordning.  

Skolen har 2 lærere uddannet i FFD regi til at tage ansvaret og kontakten for mentoreleverne. Hver lærer må max. tage 4 elever. Der er typisk mellem 2-4 mentor elever på et ophold.

I samarbejde med din mentor udarbejder du en aftale for dit forløb på højskolen. Mentorlæreren er med fra dit første møde med skolen og til kontakten tilbage til dit bagland. Der vil blive afholdt faste ugentlige møder, opfølgende samtaler på indsatsområder, samt samtaler ved akut behov. Ved afslutning af opholdet laves en evaluering af opholdet, og kontaktpersoner bliver inddraget i det videre forløb.'

Mentorarbejdet er:

  • støtte og vejledning i forhold til at opnå de mål, der står i din uddannelsesplan
  • at skabe struktur for opholdet
  • at skabe øget afklarethed omkring fremtidig uddannelsesvalg
  • at sætte fokus på idræt, kost og sundhed  
  • at arbejde med dit selvværd og selvtillid
  • at stå til rådighed for akutte samtaler
  • at sørge for at du får de bedste vilkår for et godt højskoleophold    
Elev til Forår 2017 Elev til Efterår 2017 Tilmelding til IHS Skadeklinik Økonomi Studie og mentorvejledning Minielevmøde tilmelding


Idrætshøjskolen i Sønderborg

Frihedsallé 42,
6400 Sønderborg

Telefon: +45 7442 1848
Mail: admin@ihs.dk


View Larger Map