Skolepengene for skoleåret 2017

Det koster kr. 1.550,00 pr. uge at gå på højskolen. Prisen inkluderer undervisning, kost og logi. 

Desuden betales et indmeldelsesgebyr på kr. 2.000,00 som dækker materialer m.v.

Rejser

Priser på rejserne skal lægges oveni skolepengene.

Kreta efteråret 2017 ca. kr. 5.800,00.
Zanzibar, Afrika i efteråret 2017 (januar 2018)  kr. 12.100,00.
Skituren, Frankrig i foråret 2017 kr. 5.700,00. (incl. skileje)

Tillæg:
Surfspeciale - kr. 4.500,00 til indkøb af din egen våddragt og sko, samt en opstartstur til Ringkøbing Fjord med kitesurf-kursus.
Skilinjen - kr. 15.000,00.
Sejlads duelighedsbevis kr. 200,00.
Jagttegn kr. 500,00.

Dagpenge med på højskole
Se mere om dine muligheder her.

Støttemuligheder
Du kan få økonomisk støtte til dit højskoleophold på flere måder.

  • SDU: Tilhører du det danske mindretal i Sydslesvig, kan du søge legater (ansøgningsskema fås hos IHS) eller støtte hos SDU (Sydslesvigs Danske Ungdom). 
  • Kommunestøtte: Enkelte kommuner yder et mindre tilskud afhængigt af din økonomiske situation. 
  • Nedsat elevbetaling: IHS kan i særlige tilfælde yde økonomisk støtte til en elev. Det kræver, at du sender en motiveret ansøgning vedlagt din årsopgørelse eller anden dokumentation for, at du har svært ved at betale et helt ophold.
  • Unge uden kompetencegivende uddannelse: Hvis du ikke  har en kompetencegivende uddannelse ud over 10. klasse, kan du søge om nedslag i den ugentlige betaling (op til kr. 375,- pr. uge). Send en mail med din ansøgning til admin@ihs.dk

Ved afbrudt skoleophold

Elever, der efter eget ønske rejser fra skolen i kursusperioden eller bliver bortvist/hjemsendt, må betale fuld pris indtil dette tidspunkt, samt yderligere 4 uger.

Har du spørgsmål vedr. økonomisk støtte, er du meget velkommen til at kontakte IHS på admin@ihs.dk

Elev til Forår 2017 Elev til Efterår 2017 Tilmelding til IHS Skadeklinik Økonomi Studie og mentorvejledning Minielevmøde tilmelding


Idrætshøjskolen i Sønderborg

Frihedsallé 42,
6400 Sønderborg

Telefon: +45 7442 1848
Mail: admin@ihs.dk


View Larger Map