Fælles fag

Der er morgensang eller morgensamling hver morgen kl. 8.00. Her vil vi synge et par sange og der vil være en kort fortælling/inspiration fra enten en lærer eller den bogruppe, som har ugevagten.


Mandag i 1. modul har vi enten fællesidræt eller fællesdans. Fællesidræt kan være alt fra skolegårdstemaer til stratego og fodbold i alverdens afskygninger. Det er den fælles aktivitet der er i fokus i fællesidræt frem for høj puls træning.

Fællesdans er forskellige fællesdanse inspireret af folkedansene og så tager vi grundtrin i standard-latindansene Cha cha cha, Jive og vals. Går det rigtigt godt prøver vi også Tango og Quickstep. Dans inspireret af Grease, Fame og FlashDance har vi også på programmet. Fællesdans handler om at udfordre sig selv, grine sammen og finde glæden i at danse. Vi sætter ord på vores oplevelser hver time.


Onsdag har vi skolemøde, hvor vi alle mødes i foredragssalen til ugens debat og informationsforum. Stort og småt der optager os på IHS bruger vi tid på i dette forum.
Sang/elevforedrag er på skemaet onsdag formiddag. Det er timer der giver eleverne mulighed for at holde et foredrag – kort eller lang – om et emne, der optager dem. Vi har en lærer tilknyttet denne del, som vejleder og hjælper med at strukturere foredragene. Sangdele er dels sange fra højskolesangbogen, dels elevoplæg omkring selvvalgte sange og deres betydning.


Foredrag med forskellige foredragsholdere. Vi har en meget varieret foredragsrække som giver input fra kost over miljø til den politiske dagsorden. Foredragsholdere der jævnligt besøger IHS er David Trads 

Dans Foredrag & fællestimer Sang & elevforedrag Musical


Idrætshøjskolen i Sønderborg

Frihedsallé 42,
6400 Sønderborg

Telefon: +45 7442 1848
Mail: admin@ihs.dk


View Larger Map