Almene fag 


I almen blokken på IHS er udbuddet mangfoldigt.

Du vil modtage undervisning i fagene Krop og Kultur, Livsværdier, Politisk ”varme” emner, deltager i Debatten og på Ledelsesakademiet. I denne fagblok vil der i overvejende grad være fokus på alment menneskelige spørgsmål af kulturel og samfundsmæssig karakter.

I almen blokken får du mulighed for at diskutere, debattere, perspektivere – og holde hovedsigte på livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

På IHS gør vi os umage med at have nærværende, indlevende og oplysende områder/emner, der sættes fokus på ovennævnte fag.

 

Around Politics Krop & kultur Livsværdier Ledelsesakademiet


Idrætshøjskolen i Sønderborg

Frihedsallé 42,
6400 Sønderborg

Telefon: +45 7442 1848
Mail: admin@ihs.dk


View Larger Map