Generalforsamling 

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING

Lørdag den 5. november kl. 13.00

 

Dagsorden:

 • Valg af dirrigent, protokolfører og tællere.
 • Fremlægning af beretning for det forgangne år, herunder orientering fra forestanderen.
 • Fremlæggelse af det revierede regnskab til godkendelse, samt orientering om det aktuelle regnskabsår.
 • Fremlæggelse af foreløbigt budget for 2022, samt handlingsplan for det kommende år.
 • Indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent. 
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.

    På valg er:

  • Per Lachenmeier – Ønsker genvalg
  • Jane Ewers – Ønsker genvalg
  • Helge Larsen – Ønsker ikke genvalg
  • Kristian Munksgaard – Ønsker ikke genvalg
 • Eventuelt.

Kontakt:

Spørgsmål til dagsorden?

Kontakt os på:

Tlf.: 7442 1848

Mail: admin@ihs.dk