Livsværdier

Livsværdier

International Class

International Class

Debatten

Debatten

Krop & Sundhed

Krop & Sundhed

Around Politics

Around Politics

Mental Styrke

Mental Styrke

Ledelsesakademi Øvet

Ledelsesakademi Øvet

I denne fagblok er den demokratiske dannelse i fokus. Vi debatterer og perspektiverer på centrale emner der vedrører os alle.

 

Fagene udfordrer din forestilling om både dig selv og din omverden.

På Idrætshøjskolen Sønderborg gør vi os umage med, at sætte fokus på aktuelle emner og problemstillinger der er oppe i tiden.

De forskellige fag udbydes på forskellige tidspunkter af året - se mere under de respektive fag.

Der kan forekomme ændringer i fagudbuddet og pladser i hvert fag, da vi tager hensyn til årstid og elevantal.