LI9C0730.jpg

Sønderjyllands adels- og herregårdshistorie er præget af kulturmøder. I middelalderen fandt man både kontrasten mellem et adelstæt Østslesvig og et næsten adelstomt Vestslesvig og mødet mellem dansk-sønderjysk adel, som var fremherskende i nord, og holstensk, som bredte sig fra syd. 

I 1500-tallet forsvandt herregårdene næsten i nord, så de herregårde og adelsmænd, der blev tilbage, blev eksotiske undtagelser i det sønderjyske bondeland, mens der i sydøst var en herregårdstæthed og adelsmagt, vi ikke kender i Danmark nord for Kongeåen. 

Her opstod en herregårdsdrift, som på én gang indebar meget stor magt over bønderne og udviklingen af moderne landbrug. I 1700-tallet var det slesvig-holstenske ridderskab en særlig og magtfuld provinsadel – forbundet til den danske konge, men i høj grad også til Hertugdømmerne selv. I 1800- og 1900-tallet har det meste af den sydslesvigske adel været klart tysksindet, men visse slægter blev delt af det nationale, og i det 20. århundrede nåede en greve at være den, der talte på de danske sønderjyders vegne ved genforeningsfesten i 1920. 

Årets historiekursus tager fat på denne spændende, mangfoldige og specielle historie. Vi lægger hovedvægten på det danske Sønderjylland, især i udflugterne, hvor der bliver lejlighed til at komme indenfor på de tre mest markante sønderjyske herregårde, som stadig findes, men Sydslesvigs adels- og herregårdshistorie er også med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGENS PROGRAM

                     

 

Mandag

11.22             Afhentning på TOG-Stationen i Sønderborg

 

11.30             Ankomst og indkvartering på Hotel Garni i Sønderborg

 

12.00             Frokost

13.30             Velkomst i foredragsrummet v. Kursusleder Kenneth Christian Anker Gars

 

14.00             Introforedrag om Adel og herregårde i Sønderjylland

                      Ved enhedsleder dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen

16.30             Kaffe

18.00             Aftensmad

19.30             Lindenov og Limbæk – dansk og holstensk adel i Sønderjylland
                      i middelalderen.

                      Ved enhedsleder, cand.mag. Lennart S. Madsen

 

21.30             Kaffe & aftensang

 

 

Tirsdag

07.15             Mulighed for pool eller en frisk morgen-gå-tur

08.00            Morgenmad

09.00            Morgensang

09.20            Heldagsekskursion til Gram, Schackenborg og Møgeltønder Kirke
                      v. enhedsleder dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen.
                      (Frokost på Gram Slot ca. 12.00)  

                            

18.00             Aftensmad

19.15              Portvin & Fællessang v. Kursusleder Kenneth Christian Anker Gars

 

 

Onsdag

07.15             Mulighed for pool eller en frisk morgen-gå-tur

08.00            Morgenmad

09.00            Morgensang

09.15             Ridderskab og Rantzauer – adelen i Slesvig i 1500-tallet

                      Ved museumsinspektør ph.d. Mikkel Leth Jespersen.

 

12.00             Frokost

14.00             ”Herregårdene i Slesvig – arkitektur og bygningshistorie”

                       Ved museumsinspektør Jesper Munk Andersen, Kongernes Samling

16.15              Kaffe

 

 

18.00             Aftensmad

19.30             Godser og godsdrift i Sønderjylland fra middelalderen til det 20. årh.

                      Ved enhedsleder dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen.

 

21.30             Kaffe & aftensang

 

 

Torsdag

07.15             Mulighed for pool eller en frisk morgen-gå-tur

08.00            Morgenmad

09.00            Morgensang

09.15             Adelseliter i 1700-tallets "Dansk-Holsten" - ridderskab og godsejere                                  mellem Sandbjerg og Kiel

                      Ved fhv. arkivleder, dr.phil. Lars N. Henningsen

 

12.00             Frokost

14.00             Ekskursion i egne biler til Sandbjerg og Dybbøl Kirke

                      Ved fhv. arkivleder, dr.phil. Lars N. Henningsen          

16.30             Kaffe

18.00             Aftensmad

19.15              Musikalsk indslag

21.00             Kaffe & aftensang

 

 

Fredag

07.15             Mulighed for pool eller en frisk morgen-gå-tur

08.00            Morgenmad

09.00            Morgensang

09.15             Adel mellem helstat og nationalstat. Slægterne von Krogh
                      og von Stemann.

                      Ved forskningschef dr.phil. Hans Schultz Hansen.

 

12.00             Frokost

13-14              Udtjekning af værelser, afregning + nøgleaflevering   

 

14.00             Greve med grænsesind. Adelsmanden, grænselandspolitikeren
                      og amtmanden O.D. Schack
. Ved museumsinspektør cand.mag.
                      Mariann Kristensen.

                     

16.00             Stort kagebord og kaffe
                      Afrunding v. Kursusleder Kenneth Christian Anker Gars

 

17.15              Afgang til TOG-Stationen i Sønderborg

17.34             Toget kører

Pris og indkvartering 

Vi skal bo på det charmerende Hotel Garni i Sønderborg
hvor vi også indtager morgenmaden. 

Resten af dagen foregår på IHS.

Dobbeltværelse med eget bad og toilet 5.250,- 

Enkeltværelse med bad på gang 5.750,- 

Dagskursist (uden overnatning) 3.750,- 

Betaling 

Ved tilmelding betales 1.000 kroner i depositum.
Restbeløbet betales ca. en måned før kursusstart. 

Ankomst 

Mandag mellem 11.00 og 12.00

 

Afrejse 

Fredag ca. kl 17.15 

Kurset arrangeres i samarbejde med 

Historisk Samfund for Sønderjylland. 

 

Kursusleder 

Kenneth Christian Anker Gars

Mobil 40 77 98 28 

Generelle kommentarer 

Kurset er tilrettelagt med brede almene perspektiver. 

Vi anbefaler at alle tegner en afbuds/afbestillingsforsikring ved eget forsikringsselskab. 

Ved afbud en måned inden kursusstart refunderes depositum ikke. 

Ved afbud en uge inden kursusstart refunderes det indbetalte beløb ikke. 

 

GARNI.jpeg

Adel og herregårde i Sønderjylland

28. marts til 1. april 2022