Adel og herregårde i Sønderjylland

31. januar til 6. februar 2021

Fuldtegnet

Sønderjyllands adels- og herregårdshistorie er præget af kulturmøder. I middelalderen fandt man både kontrasten mellem et adelstæt Østslesvig og et næsten adelstomt Vestslesvig og mødet mellem dansk-sønderjysk adel, som var fremherskende i nord, og holstensk, som bredte sig fra syd. 

I 1500-tallet forsvandt herregårdene næsten i nord, så de herregårde og adelsmænd, der blev tilbage, blev eksotiske undtagelser i det sønderjyske bondeland, mens der i sydøst var en herregårdstæthed og adelsmagt, vi ikke kender i Danmark nord for Kongeåen. 

Her opstod en herregårdsdrift, som på én gang indebar meget stor magt over bønderne og udviklingen af moderne landbrug. I 1700-tallet var det slesvig-holstenske ridderskab en særlig og magtfuld provinsadel – forbundet til den danske konge, men i høj grad også til Hertugdømmerne selv. I 1800- og 1900-tallet har det meste af den sydslesvigske adel været klart tysksindet, men visse slægter blev delt af det nationale, og i det 20. århundrede nåede en greve at være den, der talte på de danske sønderjyders vegne ved genforeningsfesten i 1920. 

Årets historiekursus tager fat på denne spændende, mangfoldige og specielle historie. Vi lægger hovedvægten på det danske Sønderjylland, især i udflugterne, hvor der bliver lejlighed til at komme indenfor på de tre mest markante sønderjyske herregårde, som stadig findes, men Sydslesvigs adels- og herregårdshistorie er også med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugens program

 

Søndag 

17.00 Ankomst og indkvartering

18.00 Aftensmad

19.00 Velkomst i foredragssalen

19.30 Introforedrag om Adel og herregårde i Sønderjylland 

          Ved enhedsleder dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen

20.30 Rundvisning for de interesserede

21.00 Kaffe & aftensang i Pejsestuen

 

Mandag 

07.15 Mulighed for svømmehal, sauna + en frisk morgen-gå-tur

08.00 Morgenmad

09.00 Morgensang

09.15 Lindenov og Limbæk – dansk og holstensk adel i Sønder jylland i middelalderen 

          Ved enhedsleder, cand.mag. Lennart S. Madsen

12.00 Frokost

14.00 Ridderskab og Rantzauer – adelen i Slesvig i 1500-tallet 

            Ved museumsinspektør ph.d. Mikkel Leth Jespersen.

18.00 Aftensmad

19.30 Portvin & Fællessang v. kursusleder Kenneth C. Pedersen

 

Tirsdag 

07.15 Mulighed for svømmehal, sauna + en frisk morgen-gå-tur

08.00 Morgenmad

09.00 Morgensang

09.15 Godser og godsdrift i Sønderjylland fra middelalderen til det 20. årh. 

12.00 Frokost

14.00 Herregårdene i Slesvig – arkitektur og bygningshistorie 

          Ved fhv. museumsleder Niels Peter Stilling

18.00 Aftensmad

19.30 Kursisternes egne historier

21.00 Kaffe & aftensang

 

Onsdag 

07.15 Mulighed for svømmehal, sauna + en frisk morgen-gå-tur

08.00 Morgenmad

09.00 Morgensang

09.20 Heldagsekskursion til Gram, Schackenborg og Møgeltønder kirke. 

           (Frokost på Gram Slotskro ca. 12.00) 

18.00 Aftensmad

19.15 Kaffe & aftensang

Torsdag

07.15 Mulighed for svømmehal, sauna + en frisk morgen-gå-tur

08.00 Morgenmad

09.00 Morgensang

09.15 Adelseliter i 1700-tallets ”Dansk-Holsten” - ridderskab og godsejere mellem                    Sandbjerg og Kiel Ved fhv. arkivleder, dr.phil. Lars N. Henningsen 

12.00 Frokost

14.00 Ekskursion i egne biler til Sandbjerg og Dybbøl Kirke 

18.00 Aftensmad

19.15 Musikalsk indslag i foredragssalen

21.00 Kaffe & aftensang

Fredag

07.15 Mulighed for svømmehal, sauna + en frisk morgen-gå-tur

08.00 Morgenmad

09.00 Morgensang

09.15 Adel mellem helstat og nationalstat. Slægterne von 

          Krogh og von Stemann. 

          Ved forskningsleder dr.phil. Hans Schultz Hansen.

12.00 Frokost

13.15 Klargøring til festaften

14.00 Greve med grænsesind. Adelsmanden, 

          grænselandspolitikeren og amtmanden O.D. Schack. 

          Ved museumsinspektør cand mag. Mariann Kristensen.

18.15 Festmiddag med tre retters menu og gode sange. 

Lørdag

08.00 Morgenmad

08.45 Morgensamling og afrejse (IHS-bus afgang fra IHS: – TOG afgang – tiderne tilgår)

 

 

En unik oplevelse med en masse spændende foredrag fra professionelle oplægsholdere

 

Planlægningsgruppe

Hans Schultz Hansen, forskningsleder, Rigsarkivet Aabenraa

Carsten Porskrog Rasmussen, Enhedsleder

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot

Kenneth Pedersen, Kursusleder, IHS

Pris og indkvartering 

Dobbeltværelse på K-fløjen med eget bad og toilet 4.500,- 

Dobbeltværelse med bad og toilet på gangen 4.000,- 

Enkeltværelse med bad og toilet på gangen 4.500,- 

Dagskursist (uden overnatning på skolen) 4.000,- 

Betaling 

Ved tilmelding betales 1.000 kroner i depositum. Restbeløbet betales ca. en måned før kursusstart. 

Ankomst 

Søndag mellem 17.00 og 17.45 

Afrejse 

Lørdag ca. kl 09.00 

Kurset arrangeres i samarbejde med 

Historisk Samfund for Sønderjylland. 

 

Kursusleder 

Kenneth C. Pedersen 

Mobil 40 77 98 28 

Generelle kommentarer 

Kurset er tilrettelagt med brede almene perspektiver. 

Vi anbefaler at alle tegner en afbuds/afbestillingsforsikring ved eget forsikringsselskab. 

Ved afbud en måned inden kursusstart refunderes depositum ikke. 

Ved afbud en uge inden kursusstart refunderes det indbetalte beløb ikke.